Langå-Torup Pastorat

Kirke- og kulturmedarbejder

Astrid Baden Alsberg er ansat som kirke- og kulturmedarbejder, i Langå Kirke fra midten af februar 2020 frem til maj 2021, som barselsvikar for Pernille.

__________________________________________________________________________________

Ny medarbejder ved Langå kirke

Lone Grundt Larsen

Lone som bor i Langå, er fra den 1. januar 2020 blevet fastansat, som Gartnerimedarbejder med kirketjenerfunktion i en fuldtidsstilling, ved Langå kirke.

Lone afløser Jane Reggelsen, som på grund af helbredsmæssige årsager har fundet andet arbejde.

Lone er ikke ukendt med arbejdet på Langå kirkegård, idet hun gennem flere år har hjulpet til med grandækningen på kirkegården, og været vikar for Jane i hendes sygemeldingsperiode.

Lone trives med det udendørs arbejde, og variationerne i arbejdsopgaverne, herunder kontakten med besøgende på kirkegården og i kirken.

Vi byder Lone velkommen, og ser frem til samarbejdet.

NDP

_____________________________________________________________________________

Seks personer ville være præst i Langå-Torup

Randers Amtsavis mandag den 30. december

Knud Mogensen knud@amtsavisen.dk

Efter en lidt omskiftelig periode håber formanden for Langå Menighedsråd, Jørgen Feldbæk Nielsen, at der kan ansættes en ny sognepræst for Langå og Torup Pastorater til den 1. marts.

 

Da fristen for ansøgninger udløb, var der indkommet seks ansøgninger til det ledige embede, oplyser Jørgen Feldbæk Nielsen. Torsdag 9. januar holder de to menighedsråd møde med biskop Henrik Wigh-Poulsen, Aarhus Stift. Derefter kan proceduren med udvælgelse af tre med senere prøveprædikener så gå i gang.

Stillingen blev ledig, da sognepræst Anna-Christine Bruhn Elming sidste sommer skiftede til sin nuværende stilling som sognepræst i Stoholm-Kobberup. Siden har embedet været varetaget af vikarer. En tid af cand.theol. Charlotte Rune Nissen, Silkeborg, og efter dennes sygemelding nu af cand.theol. Margrethe Münster Berg, Aarhus.

De to menighedsråd har ikke kunnet opslå stillingen ledig, før de fremtidige boligforhold var på plads.

Det er de nu, idet den hidtidige præstebolig er solgt, og en ny på adressen Hostrupvej 61 i Langå er købt. Der er således stadig bopælspligt knyttet til embedet.

Ny sognegård

Ifølge Jørgen Feldbæk Nielsen er det vurderet, at der skulle bruges så mange midler på renovering af den hidtidige præstebolig, at det var mere fordelagtigt at købe en ny.

I en baggrundsorientering om det ledige præsteembede skriver både Jørgen Feldbæk Nielsen og formanden for menighedsrådet i Torup, Peter Skovrider, nærmere om, hvad en ny sognepræst kan vente sig.

Således at menighedsrådet i Langå påtænker at opføre en ny sognegård tæt ved Langå Kirke, hvor der vil være lokaler til konfirmandundervisning og kontorer til præsten og kirkens øvrige personale. Den nyindkøbte præstebolig ligger ved Digtervænget og således ikke langt fra kirke og sognegård.

I det uddybende materiale peger de to menighedsrådsformænd på de kvaliteter, som henholdsvis Langå og Torup repræsenterer. Herunder gøres opmærksom på, at Langå Skole har spor til og med 9. klasse, ligesom det gode samarbejde mellem de to sogne fremhæves.

Menighedsrådsformændene gør også opmærksom på, at der findes et godt samarbejde mellem præsterne i Randers Søndre Provsti, blandt andet om folkekirkens skoletjeneste og det årlige konfirmandprojekt, Luther på spil.

Der er ca. 2800 indbyggere i Langå Sogn og ca. 200 i Torup Sogn. Langå Kirke er fra middelalderen, Torup Kirke meget yngre, idet den er opført i 1905. I ferier og andre situationer afløses præsten i Langå-Torup af kollegaen i Øster Velling-Helstrup-Grensten og vice versa.

Det har tidligere været fremført, at det var vigtigt for de to menighedsråd, at den nye sognepræst fik sin bolig i selve pastoratet, det vil i praksis sige i Langå.

Skrevet af Knud Mogensen Randers Amtsavis.

________________________________________________________________________________

Første søndag i kirkeåret og jubilæum i Torup

Torup kirke var denne søndag, den første i kirkeåret, fyldt helt op ved højmessen kl. 10.30. Der var nok flere grunde til det store fremmøde, for det første var det den eneste gudstjeneste i pastoratet, og for de andet skulle der fejres 25-års jubilæum for graveren Tove Nielsen.

Da det jo var den første søndag i det nye år, var der tændt et lys i adventskransen, og vi sang ”Vær velkommen herrens år”. Børge Jensen var præsten, Ulrik Dam organist, Kamilla Kehlet kirkesanger og Helle Friis fungerende som kirketjener, Tove havde jo fri.

Efter gudstjenesten havde menighedsrådet sørget for et lille traktement til de fremmødte sognebørn. Tove fik mange gaver, og der blev selvfølgelig også holdt en del taler.

Lidt billeder fra en god dag i Torup kirke.

NDP

__________________________________________________________________________________

 

Charlotte Rune Nissen og barnedåb

Charlotte Rune Nissen

 

Søndag den 4. august 2019 havde Langå Kirke og Torup Kirke fornøjelsen af at byde den konstituerede sognepræst, Charlotte Rune Nissen, velkommen i vores sogn til højmessen i Langå Kirke.

Charlotte holdt en smuk prædiken om øjeblikket versus overblikket og talte om, hvordan vi mennesker kan få gavn af nogle gange at turde slippe overblikket for at være i øjeblikket.

Udover den tankevækkende prædiken var der barnedåb i Langå Kirke, hvor den søde pige Mille Hougaard Kristensen blev døbt i selskab med sine forældre; Malene Hougaard Kristensen og Casper Hougaard.

Vi håber, alle byder vores konstituerede sognepræst et varmt velkommen i Langå og Torup. Charlotte Rune Nissen er vores konstituerede sognepræst frem til 1. november 2019.

KKB

______________________________________________________________________________

Anna-Christine Elmings 25 års jubilæum torsdag den 1. september 2016

25 Års jubilæum

Torsdag den 1. september 2016 fejrede medarbejdere og menighedsråd ved Langå og Torup sogne, Anna-Christine på hendes 25 års jubilæumsdag.

En god og festlig eftermiddag i Langå kirke, hvor rigtig mange var mødte op for at ønske Anna-Christine tillykke med 25 års jubilæet.

Gunnvor bød velkommen, og gav en kort orientering om, hvordan ”festudvalget” havde tænkt sig, at dagen skulle forløbe. Her var underholdning med sang og musik, fællessang, pindemadder, kransekage og ind imellem taler og underholdning.

En rigtig god dag i Langå kirke, hvor Anna-Christine blev fejret på behørig vis.

Niels

 
 

Jane Reggelsens 25 års jubilæum fredag den 1. februar 2016

Fredag den 1. april havde menighedsrådet indbudt til fejring af Janes 25 års jubilæum ved Langå Kirke.
Det var der heldigvis mange, der havde taget imod – bla. samtlige 6 formænd  for menighedsrådet i de forløbne 25 år. Vita Christensen, Johan H. Carlsen, Wivi Nielsen, Anne Marie Munk, Tove Pedersen og Poul Jørgensen.
I Pouls tale kom han bla. ind på store og små begivenheder i verden og lokalt i år 1991, hvor Jane blev ansat som medhjælper ved Langå kirke.
Anna-Christine takkede Jane for samarbejdet, og for at der altid er pænt og orden på tingene i kirke, sognegård og på kirkegården.
Vita tog også ordet, som formand for rådet, da Jane blev ansat.
Jørn, Sanne og Tove N. stod for et lille festligt indslag, hvor de med Jane 2 viste Janes klargøring til arbejdsdagen. Det drejer sig om at være klædt på så men ikke kommer til at fryse.
En festlig og fornøjelig eftermiddag - hvilket Jane også gav udtryk for.

TN.

 

Kalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste på Kildevang

22. apr 14:30
15:30
22. apr 14:30 -
15:30

Koncert: Gospelkoncert med Rhythm&Joy

Koncert i Langå kirke. Kom og vær med når hele kirken rocker med til gospelkoncert. …

22. apr 19:30
20:30
22. apr 19:30 -
20:30
Viser 9 til 10 af 25
<< <- 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 -> >>

Forårskoncert med Kolorit

Læs omtale klik her.

________________________________________________________________________

Foredrag om Poul Anker Bech i Langå Sognegård V/ Anne Valbjørn Odgaard

velbesøgt eftermiddag i sognegården. Læs omtale, klik her.

______________________________________________________________________________

Ny medarbejder ved Langå kirke

Lone Grundt Larsen. Læs omtale klik her.

__________________________________________________________________________________

1. søndag i advent og 25 års jubilæun i Torup

Se et par billeder fra begivenheden klik her.

_____________________________________________________________

Aktiviteter i Langå sogn 2019 - 2020

Læs folder: Klik her eller på billedet.

__________________________________________________________________________________

Dåbs klude til Langå kirke