Langå-Torup Pastorat

Randers Amtsavis den 5. marts 2014

 

  

Christina Brorson fra Randers Amtsavis har talt med stenkonservater Mette Westergaard Nielsen om den gamle runesten, som står ved våbenhuset til Langå kirke.

fileadmin/group/368/Billeder/Kirkeblade_pdf/2010_nr._2.pdf.

 


Rapport for arkæologisk undersøgelse KHM 2745 – Langåstenen III

Rapporten om Langåsten III er udarbejdet af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen

og stenkonservator BSc Mette Westergaard Nielsen.

Læs rapporten klik her eller på billedet.


Måske håb for Langåstenen III

 

En lille gruppe fra Langå som kalder sig "STØTTEGRUPPEN FOR LANGÅSTENEN III", arbejder på at skaffe midler, så stenen kan restaureres og rejses.

Se mere om sagen klik her.

Se også Kulturarv i fare på TV 2 den 22. april

http://nyhederne.tv2.dk/2014-04-22-kulturarv-i-fare-runesten-forfalder

Se også Kulturarv i fare på TV 2 den 23. april

http://www.tv2oj.dk/arkiv?video_id=46454&autoplay=1

Se også Vibeke Skovs omtale i Gudenådalens Avis på side 33.

http://www.e-pages.dk/bjerringbroavis/421/


Langå den 22. september 2014

Klik på billedet og se hvordan det går med indsamlingen.

Fundament for runestenen

Det har været lidt af en opgave at få tilrettelagt og koordineret arbejdet med udgravning til fundament for Langåstenen III på Langå kirkegård. Først og fremmest er der en helt masse tilladelser og dispensationer der skal søges ved forskellige myndigheder, det har stenkonservator Mette Vestergaard Nielsen har stået for, og der er givet tilladelse og dispensation så gravearbejdet kan gennemføres.
Hullet der skal graves måler 1,6 x 1,6 meter og har en dybde på 0,9 meter. Vi kunne godt grave et sådan hul med håndkraft men Randers Kommune har givet tilsagn om at stille en bemandet gravemaskine til rådighed og indhente ledningskort over området, så vi slipper for at grave med håndkraft.
Når der graves på en kirkegård er der krav om at der skal føres tilsyn med gravearbejdet af en sagkyndig person og her har museumsinspektør Benita Clemmensen fra Museum Østjylland – Randers givet tilsagn om at komme til Langå og overvære gravearbejdet. Når der skal føres tilsyn er det for at se om der skulle være fortidsminder som kommer frem i lyset.
Når hullet er gravet skal det fyldes med stabilgrus som leveres af Bjarne Mikkelsen fra vognmandsfirmaet Verner Mikkelsen og Sønner. Stabilgrus er neutralt og indeholder ikke syre som kan skade runestenen. Runestenen bliver liggende på sin plads indtil foråret hvor selve restaureringen og opstillingen skal finde sted.

Involverede parter:

Afløser for A-C. præst (kirkelige handlinger og lignende)

Jørgen Mejlsø Randers kommune (Gravemaskine)

Benita Clemmensen museumsinspektør (føre tilsyn)

Mette V Nielsen stenkonservator (føre tilsyn)

Jørn K Nielsen kirkegårdsleder (hjælp med mand og maskine)

Bjarne Mikkelsen (levere 2,5 m3 stabilgrus)

Niels D Pedersen amatør arkæolog (hjælp med Lysbro gravemaskine)


Fredag den 7. november 2014

Så blev det fredag den 7. november, hvor der skulle graves ud til fundament for runestenen på Langå kirkegård. Det var en kold og lidt diset morgen, men der var lovet tørvejr og sol op af dagen, godt vejr til det forestående arbejde. Klokken var næsten 8.00, da jeg ankom til kirkegården, kommunens folk Jan og Jan var mødt med gravemaskinen, Mette og hendes mand Ulrik var også kommet.
Klokken 8.00 stod vi alle ved den plads, hvor der skulle graves, og Jørn havde stillet sin lille maskine klar til at fragte overskudsjord væk. Gravearbejdet blev påbegyndt, og Bjarne Mikkelsen kom med 2 m3 stabilgrus, som blev lagt på grus plads ved lågen. Benita fra museum Østjylland kom for at føre tilsyn med gravearbejdet, og Jørgen Mejlsø fra Randers Kommune kom også for at følge med i arbejdet. Senere kom også Thomas og Trine fra Museum Østjylland til kirkegården for at se på og tale med de andre sagkyndige om arbejdet.

1 Maskinerne er kørt i stilling klokken er ved at være 8.00
2 Klokken er 8.00 og solen bliver ringet op. De to mand fra Randers kommune Jan og Jan, Mette Jørn og Ulrik er klar.
3 Jan i gravemaskinen er startet på at grave ud til fundament medens Ulrik Mette og Jan ser til.
4 Jørn holder klar til at fragte den opgravede jord ned på ”brakmarken”.
5 Mette ser til om der skulle dukke noget frem af interesse.
6 Nu er Benita også kommet til, og gravearbejdet fortsætter.
7 Hov stop nu lidt. Hvad er det der kommer frem spørger Benita, medens Jørn ser til.
8 Benita i snak med Jørn, har du en forklaring på det, vi her er stødt på.
9 Nu går Benita og Mette i gang med at skrabe - grave med de små murerske.
10 det er et gammelt fundament fra 1200 tallet fastslår de sagkyndige.
11 Benita vil ringer efter en ekspert for at få lidt hjælp til at bedømme, hvad det er der gemmer sig i jorden.
12 Der graves og skrabes med små murerske medens Jan og Jan ser til.
13 Klokken er blevet 8.40 og der diskuteres, om en ny placering af runestenen er mulig.
14 Vil det være ok, at runestenen kommer til at stå her, hvor Ulrik agere runesten.
15 Jørgen, Benita, Mette, Ulrik og Jørn snakker om, hvad der videre skal ske.
16 klokken er nu blevet 8.50 beslutningen er truffet, vi stopper her, og genoptager arbejdet igen til foråret, og runestenen bliver rejst hvor den ligger.
17 Hullet er dækket og Jan og Jan forlader Langå kirkegård klokken er nu blevet 9.30.
18 Det var dejligt med en kop kaffe og et rundstykke i Annekset, solen skinner, og på trods af at vi ikke fik udført det arbejde, vi var kommet for, var der en god stemning.
19 Der blev i denne omgang ikke brug for meget af de 2,0 m3 stabilgrus, som Bjarne Mikkelsen leverede kl. 8.00. Kun en enkelt skovlfuld blev der brug for ved oprydningen.
20 Klokken 11.00 Stampede Benita og Mette stabilgrus fast, og 10 minutter efter var alt ved det gamle.

Medens vi drak kaffe og spiste rundstykker alle mand, blev der talt om hvordan, og hvornår arbejdet igen vil blive genoptaget, og her kom de sagkyndige frem til, at man satser på at runestenen restaureres og genrejses på sin oprindelige plads inden den 16. maj 2015. Arbejdet skal selvfølgelig koordineres med præst personale og menighedsråd, så der ikke opstår uheldige situationer. Jørgen Mejlsø fra Randers Kommune vil fremskaffe og opstille stander for information om runestenen, og sørge for at runestenen bliver optaget og omtalt i aktuelle medier. Hvilken tekst der skal stå på informationspladen, og i de aktuelle medier vil Mette W Nielsen og Betina Clemmensen tage sig af. Vibeke Skov fra Gudenådalens Avis kom også for at få lidt inspiration og et par billeder til avisen.
Dato for afsløring af den restaurerede og genrejste runesten er endnu ikke fastlagt, da vi agter at invitere hendes Majestæt dronning Margrethe, og derfor udvise stor hensyn til, hvornår hun eventuelt kan afse plads i sin kalender til et besøg i Langå.


Betina Clemmensen skriver rapport om fund af gammel sokkel

Museumsinspektør Benita Clemmensen og stenkonservator Mette Westergaard Nielsen

Da vi under gravearbejdet i forbindelse med at lave et fundament for runestenen, kom der en gammel sokkel frem, hvilket gjorde at gravearbejdet blev indstillet. Museumsinspektør Benita Clemmensen fra museum Østjylland i Randers foretog udmålinger på stedet, og skriver en rapport, som sammen med billede dokumentation vil blive sendt til Nationalmuseet, kulturstyrelsen og Århus stift.
Ud over at det er registreret, at der er en gammel sokkel ved tårn / våbenhus på Langå kirkegård, vil der højest sandsynlig ikke blive foretaget yderligere udgravninger i forbindelse med dette fund.
Benita påpeger, at der selvfølgelig skal udvises stor forsigtighed ved nyanlæggelser, så soklen ikke beskadiges.

Niels Drescher Pedersen


Vibeke Skovs omtale i Gudenådalens Avis den 11. november

Museumsinspektør Thomas Poulsen, Museum Østjylland, opmåler fundet med GPS udstyr.

Flytning forhindret af fund

Udgravning stødte på rester af et gammelt fundament.
Langå: Runestenen ved Langå Kirke bliver alligevel ikke flyttet lidt tættere på kirketårn og våbenhus. Planen var, at der fredag formiddag skulle graves et hul i knap en meters dybde, og at det skulle fyldes med stabilgrus. Men da gravearbejdet gik i gang, stødte man på en forhindring.
Udgravningen blev fulgt af arkæologer fra Museum Østjylland, som efter kort tid måtte stoppe arbejdet: Omkring 30 cm. nede i hullet dukkede dele af et gammelt fundament nemlig op. Der er muligvis tale om resterne af en sidebygning eller et trappetårn fra middelalderen. Og da der skal være mulighed for at grave ud på stedet på et senere tidspunkt, må flytteplanerne droppes.
Gravemaskinen fra Randers Kommune kunne køre hjem, og de tilstedeværende folk fra bl.a. Museum Østjylland, kirkegård, menighedsråd og stenens støttegruppe gik til kaffe på kirkegårdskontoret.
»Det var ærgerligt,« konstaterede stenkonservator Mette Westergaard Nielsen, som til foråret skal stå for restaureringen af den ca. 1000 år gamle runesten, også kaldet Langåstenen III.
Det var dog mest af æstetiske årsager, man ønskede at flytte stenen: Det ville se bedre ud, at den kom lidt længere væk fra stien.
»Men nu er det bestemt, at den skal blive hvor den er,« fastslog Mette Westergaard Nielsen.
Fundet blev målt op med GPS og registreret, og hullet blev hurtigt dækket til igen.
Runestenen bliver liggende, hvor den er indtil foråret, hvor selve restaureringen og opstillingen - nu på højkant - skal finde sted.
En støttegruppe har i år samlet mere end 50.000 kr. ind til restaurering af runestenen, der blev fundet i 1861. Den blev dengang kløvet i to dele, men den blev siden sat sammen med mørtel og placeret på kirkegården.


Restaureringen påbegyndes i uge 16

I uge 16 vil stenkonservator Mette Westergaard Nielsen i samarbejde med stenhugger og restaurator Thomas Neumeyer påbegynde restaurering og genrejsningen af runestenen. Arbejdet vil ifølge projektbeskrivelsen vare 2 – 3 uger, og for ikke at komme i tidsnød har vi fastlagt afsløringen af den genrejste runesten til torsdag den 28. maj 2015 om eftermiddagen.


Restaurering af Runesten uge 16 2015

Det er mandag den 13. april og stenkonservator Mette W. Nielsen har graver fri omkring runestenen, fjernet den cement som sad i samlingen og slået plastikkiler i. Runestenen er nu klar til at blive løftet fri af hullet, for igen at blive delt i de to dele, som den var delt i, da den blev fundet tilbage i 1861.
Stenhugger Thomas Neumayer har ved hjælp at mobil løftebom, talje og stropper løftet runestenen fri af hullet for derefter at lægge hver sin halvdel på to paller, så Mette W. Nielsen kan komme til at fjerne det cement som sidder på brudfladerne.
Da man i sin tid placerede runestenen i hjørnet mellem tårn og våbenhus, blev der anvendt to kasserede gravsten til at lægge runesten på. På den sten som ses her står der: Skolelærer HANSENs Familiebegravelse
Den cement som blev siddende på runesten er Mette her i færd med at fjerne med en lille mejsel og hammer. Der var ingen varme i luften, men det holdt nogenlunde tørt medens arbejdet stod på.
Torsdag den 16. april var dagen hvor der skulle graves ud til fundament for runestenen. Her er det fra venstre Jørgen Mejlsø fra Randers kommune, som ser til medens Betina Clemmensen museum Østjylland graver, overvåget af Konservator Mette W. Nielsen. Kirkeværge Ernst Nielsen ser til.
Ved gravearbejdet blev der ikke fundet noget materiale af kulturel værdi, kun fyld og hvad man kan forvente, at der ligger i jorden, hvor der tidligere har været et gravsted. Jørn K. Nielsen havde i mellemtiden fået de to gamle gravsten gjort rene, så man nu kan se, hvad der står på dem: Skolelærer - HANSENs – Familiebegravelse.
Minde om – Consul A. Toft – og hustru – Johanne Jensine Toft.
Brudfladerne er renset for cement, og der er boret huller, hvori der er fyldt epoxylim. To rustfaste gevindstave er herefter monteret i den halvdel, som ligger med brudfladen op af. Tilsvarende huller er boret og fyldt med epoxylim i den sten, som hænger i taljen. Betina stamper stabilgrus.
Thomas var meget omhyggelig med udmålingen, så samlingen foregik uden problemer. Den øverste del blev lagt ned på trækiler, så der var en smule luft imellem de to halvdele.
Løftestroppen er taget ud, og der er kun et par trækiler tilbage. De to halvdele passede perfekt sammen. Nu skal limen have lov til at hærde, inden der skal foretages yderligere med runestenen.
Færdigt arbejde i denne omgang, og et veltilfreds team står på den plads hvor runestenen skal rejses med forsiden vendt mod syd. Fra venstre er det museumsinspektør Benita Clemmensen, Stenkonservator Mette W. Nielsen, stenhugger Thomas Neumayer og kirkegårdsleder Jørn K. Nielsen. Jørgen Mejlsø fra Randers kommune var taget hjem for at lave en ansøgning om tilladelse til opsætning af informationstavle. Informationstavlen skal efter planen stå ved hovedstien på hjørnet af gravstedet lige bag Jørn. Vi håber, at det forslag bliver godkendt.

Rejsning af runestenen uge 17 2015

Det er torsdag den 23. april klokken er 8.00 og runestenen skal rejses op. Stenkonservator Mette W. Nielsen og stenhugger Thomas Neumayer arbejder med at få stenen løftet fri så den kan vendes rigtig.
Runestenen er nu vendt og der er gravet hul hvor stenen skal stå. Benita Clemmensen er også kommet for at deltage i arbejdet. Thomas har monteret føftestropper og er klar til at løfte med taljen.
Det er lidt af en kunst at lægge løftestropper på runestenen så den kommer til at vende som den skal, men det har Thomas helt styr på. Båndene kom aldrig i klemme under flytningen, som foregik over flere omgange.
Så er runesten ved at være på plads, men der skal lidt justering til før den står helt rigtigt. Alle hjælper til. Der blev brugt både træklodser, talje, brækstang, skovle og vaterpas.
Thomas, Mette og Benita betragter runestenen lidt på afstand, og efter smilene ser det ud til at de er godt tilfreds med resultatet.
Her behøves vidst ingen forklaring.
Så er Mette i gang med riven, for at gøre lidt pænt omkring runestenen.
Den sidste afpudsning. En stenkonservator kan nemt finde nogle småsten som ikke passer ind i billedet, de må væk. Thomas og Benita ser til om der er flere upassende sten som skal væk.
Så er klokken blevet 10.00. Langåstenen er rejst på sin plads ved våbenhuset, og her skal den stå til den smuldre væk. Det er museumsinspektør Benita Clemmensen, Stenhugger Thomas Neumayer og stenkonservator Mette W. Nielsen som står bag stenen.
Langåstenen III med Gydevej i baggrunden
Mette skal lige have sat lidt farve på fugen så den falder i med stenens overflade.

Afsløring af den restaurerede runesten

Torsdag den 28. maj var dagen hvor runestenen på Langå kirkegård skulle afsløres. At det blev torsdag den 28. var fordi kirke og kulturminister Marianne Jelved havde et ”hul” i kalenderen og havde sagt ja tak til at komme til Langå for at afsløre runestenen, men da Helle udskrev valg onsdag røg den aftale i vasken.

Selvom Marianne sendte afbud, tunge skyer truede med at lade sit indhold falde ned over Langå, blæsten rev og sled i klædet for at afsløre stenen før tiden, og hovedstien på kirkegården var gravet op, blev det alligevel lidt af et tilløbsstykke. Omkring 100 mennesker mødte op på pladsen ved Langå kirke for at se afsløringen, høre de forskellige talere, for efterfølgende at nyde et glas vin og en af Leifs hjemmebagte kransekager i Sognegården.

Onsdag eftermiddag lykkedes det støttegruppen, at finde en afløser for Marianne, da Malte Larsen sagde ja tak til at komme til Langå, for at løsne det røde bånd, og trække klædet af runestenen.

Anna-Christine havde påtaget sig at styre begivenhedernes gang. Hun bød velkommen til alle, og særlig velkommen til Malte, som trods det forestående valg, og med kort varsel havde påtaget sig opgaven at afsløre runestenen. Inden hun overlod ordet til Malte, takkede hun støttegruppen for det arbejde, de havde lagt i at få indsamlet penge, så runestenen kunne blive restaureret og genrejst på sin plads.

De truende skyer holdt næsten tæt under afsløringen, hvor Malte Larsen udtrykte stor glæde ved at dette stykke Danmarks kultur, var blevet restaureret og genrejst i sin oprindelige position.

Stenkonservator Mette Westergaard Nielsen fortalte om sit arbejde med restaureringen, som startede tilbage i 2009. I sin tale takkede hun alle dem, som havde været involveret i arbejdet, og udtrykte stor glæde ved at se runestenen genrejst på Langå kirkegård.

Museumsinspektør Benita Clemmensen, havde til lejligheden lavet en lille gribende historie om en viking, som vendte hjem fra en krig. Da vikingerne var kommet et stykke op af den lange å, stod en gruppe glade folk for at tage imod dem, med da de sprang i land manglede der en mand, han var faldet i krigen. Broderen, som havde overlevet, drog sit sværd og bekendtgjorde, at han ville rejse en sten til minde om sin bror, som havde været en god tegn

 

Læs Benita Clemmensens tale i forbindelse med afsløring af

 Langåstenen III. Klik her.

 

 

Medlem af Støttegruppen Wivi Nielsen var den sidste i talerækken ved runestenen, og i sin tale kom hun blandt andet ind på, den store opbagning der har været omkring projektet fra lokale borgere, virksomheder, foreninger og forretninger, som har støttet med penge materialer eller praktisk arbejde ved restaureringen.

Efter Wivis tale bad Anna-Christine alle de fremmødte om at gå over i varmen i Langå sognegård, hvor der var dækket op med lidt vin, kransekage og frugt.

Da næsten alle havde fået en plads, foreslog Jens Peter, at vi skulle synge en sang, og hvad ville være mere passende end ”Jylland mellem tvende have”? Som H. C. Andersen efter sigende skulle have skrevet på sin rejse fra Randers over Langå og Torup til Viborg. Tove Barrett spillede for, og folk sang så taget på sognegården var ved at lette.

Snakken gik lystigt i Langå sognegård, og ind imellem var der taler, skål og hurraråb for runestenen. Nedenstående personer havde prikket Anna-Christine på skulderen og bedt om ordet.

Jens Peter Krog

Hanne Hjørlund

Jørgen Mejlsø

Inga Holting

Peter Klitgaard.

 

Uden for talerækken vil støttegruppen gerne sige tak til alle der mødte frem og gjorde dagen til en uforglemmelig oplevelse. Til slut vil vi nævne de sponsere og hjælpere, som gjorde det muligt at gennemføre projektet.

Følgende har støttet med penge

 

Anonym                                                   Langå

Birte Thomsen                                         Langå

Elrofonden                                               Randers

Grete og Ernst Nielsen                             Langå

Inga Holting                                             Langå

Innovation Holding A/S                           Randers

Jens Jensen                                               Langå

Kalstrups Auto                                         Langå

Langå Autoservice                                   Langå

Langå Sparekasse                                     Langå

Lions Langå                                             Langå

Susanne Herdorff                                     Langå

Søndre provsti                                          Randers

Tob Byg                                                   Langå

Tove Jensen                                              Langå

Wivi og Leif Nielsen                                Langå

 

Følgende har støttet med materialer, maskiner og arbejdskraft.

 

Personale ved Langå kirke                       Langå

Randers kommune                                   Randers

Verner Mikkelsen og Sønner                    Langå

Fakta                                                         Langå

Rema 1000                                                Langå

 

Med kærlig hilsen

Støttegruppen.

 

 

 

Fakta om runestenen "LANGÅSTENEN III"

Kalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste i Langå kirke AFLYST

5. apr 10:30
11:30
5. apr 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Torup kirke AFLYST

9. apr 19:30
21:00
9. apr 19:30 -
21:00
Viser 1 til 2 af 24
<< <- 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 -> >>

Forårskoncert med Kolorit

Læs omtale klik her.

________________________________________________________________________

Foredrag om Poul Anker Bech i Langå Sognegård V/ Anne Valbjørn Odgaard

velbesøgt eftermiddag i sognegården. Læs omtale, klik her.

______________________________________________________________________________

Ny medarbejder ved Langå kirke

Lone Grundt Larsen. Læs omtale klik her.

__________________________________________________________________________________

1. søndag i advent og 25 års jubilæun i Torup

Se et par billeder fra begivenheden klik her.

_____________________________________________________________

Aktiviteter i Langå sogn 2019 - 2020

Læs folder: Klik her eller på billedet.

__________________________________________________________________________________

Dåbs klude til Langå kirke