Langå-Torup Pastorat

Langå Kirkegård

Langå Kirkegård er et smukt og stemningsfyldt sted at gå rundt.

Vores søde kirkegårdsleder og gartnerimedarbejder, Jørn og Lone, er som regel at finde derude i dagstimerne og kan hjælpe, hvis du har spørgsmål.

Nedenfor kan du læse nærmere om det praktiske vedrørende erhvervelse og vedligeholdelse af gravsted mm. samt læse lidt om de forskellige historiske genstande, der er at finde på kirkegården.

Orienteringer

Takster 2020

Du kan åbne folderen med kirkegårdstakster for 2020 her.

For øvrige spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores kirkegårdsleder, Jørn K. Nielsen, på tlf. 24 24 05 38 eller mail: langaa-kirkegaard@mail.dk.

Sikring af usikre gravsten

Arbejdstilsynet er kommet med et påbud om, at usikre gravstene skal sikres. Det skyldes dels en tragisk dødsulykke i 2016 på en kirkegård i København, dels flere ulykker hvor ansatte er kommet til skade med gravsten, der vælter.

Derfor er kirkegårdens personale ved at gennemgå alle gravsten, hvorefter der vil blive skrevet ud til alle de berørte med usikre gravsten.

Det er gravstedets ejer, der ejer gravstenene og har ansvaret for, at stenene er sikre. Dog vil kirkens personale forsøge at være behjælpelig med at skabe kontakt til stenhugger m.m.

Historiske genstande på Langå Kirkegård

Genforeningssten

I juni 2020 er der 100-års jubilæum for genforeningen af Sønderjylland med Danmark, og alle mindesmærker og -sten fra den tid er ved at blive registeret.

Mindestenene i Langå stod oprindeligt ved Havevej, men da denne blev asfalteret, stod de to mindesten i vejen og blev flyttet til Inga Holtings Have.

Inga Holting blev med tiden bekymret for, hvad der skulle blive af de to sten, indtil hun besluttede at forære dem til Langå Menighedsråd.

Kirken takkede ja, stenene blev gravet op og fragtet til kirkegården, hvor de i dag er blevet restaureret og genmalet af stenkonservator, Mette Vestergaard.

I dag står mindestenene smukt placeret i blomsterbedet foran kirken, hvor de minder os om den store og vigtige historiske begivenhed.

Runesten

Der er fundet i alt seks runesten i Langå. Det gør Langå til den by i Danmark, hvor der er fundet flest runesten.

Langåstenen III er den eneste, der står tilbage i byen.

Det er en blåsort granitsten, der står på kirkegården uden for Langå Kirke ved tårnets sydside.

Stenen stammer fra vikingetiden og er dateret til 750–1066 e. Kr.

Runeindskriften, der er skrevet på futhark (vikingernes alfabet), lyder i sin oversættelse: X ... (rejste denne) sten efter sin (broder) Y, en meget velbyrdig thegn.

Ordet "thegn" betyder "kongstjener" eller "storbonde".

Langåstenen III er fundet i efteråret 1861 i kæret syd for Langå tæt ved Gudenåen.

Det var meningen, at stenen skulle bruges i forbindelse med brobyggeri, og selvom stenhuggeren så runerne, kløvede han stenen af frygt for, at den skulle blive taget fra ham og derved ikke ville kunne bruges til brobyggeriet. Det blev dog opdaget, og runestenen blev taget fra ham.

Runestenen blev i 2015 restaureret og genrejst på Langå Kirkegård.

Du kan læse mere om runestenenes betydning i vikingetiden og for eftertiden her, hvor du også kan læse mere om runestenene i Langå.

Følg os på Facebook

Nyt kirkeblad for juni, juli og august

Kalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste på Kildevang v. LBT

8. jul 14:30
15:30
8. jul 14:30 -
15:30

Gudstjeneste i Langå Kirke v. LBT

12. jul 10:30
11:30
12. jul 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Torup Kirke v. BJ

19. jul 09:00
10:00
19. jul 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Langå Kirke v. BJ

26. jul 09:00
10:00
26. jul 09:00 -
10:00

For børn: Deadline for at aflevere dåbstegning i kirken

Alle børn, der har lyst inviteres til at lave en dåbstegning: en tegning af noget, …

1. aug  
1. aug  

Gudstjeneste i Langå Kirke v. Børge Jensen

2. aug 09:00
10:00
2. aug 09:00 -
10:00

Gudstjeneste på Kildevang v. LBT

5. aug 14:30
15:30
5. aug 14:30 -
15:30

Gudstjeneste i Torup Kirke v. LBT

9. aug 09:00
10:00
9. aug 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Langå Kirke v. LBT

9. aug 10:30
11:30
9. aug 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Torup Kirke v. LBT

16. aug 09:00
10:00
16. aug 09:00 -
10:00