Langå-Torup Pastorat

Klokkerne

Klokketårnet har to klokker: Den gamle gamle kirkeklokke fra 1609 og den nye fra 1971.

Den gamle klokke har indskriften (oversat til nydansk):

I Jesu navn har her Villum Jacobsen og Jens Christensen, kirkeværge for Langå Kirke, ladet denne klokke støbe for kirkens penge. Anno 1609 Herman Meier gjorde mig.

(Villum Jacobsen var præst i Langå 1602 til 1640)

Den nye klokke har indskriften:

Jeg støbtes til Langå Kirke år 1971 af Karlsruher Glockengiesserei - nød dem til at gå ind - så mit hus kan blive fuldt

Det spidsbuede vindue

Frem til renoveringen i 1868 var Langå Kirke forsynet med spidsbuede vinduer i gotisk stil.

Ved ombygningen blev der indsat rundbuede vinduer i stedet for de spidsbuede.

I 1877 opførte købmand-Hansen Langå Købmandsgård ved siden af kirken, hvor det store græsareal mellem kirken og Ulstrupvej er i dag. Tre spidsbuede vinduer fra kirken blev her monteret i stalden.

Efter at have stået tom i flere år, købte Langå Menighedsråd i 2015 købmandsgården, der herefter blev revet ned.

Et af de spidsbuede vinduer blev i den forbindelse foræret til Langå Kirke, og vinduet blev rengjort, renset og til sidst malet.

Nu er det gamle vindue efter 150 år igen tilbage i Langå Kirke, hvor det nu fungerer som informationstavle om interiør og inventar i kirken.

Langå Menighedsråd vil gerne takke Niels Drescher Pedersen mange gange for sit engagement og store arbejde med at få vinduet reddet, restaureret og bragt tilbage til kirken.

Tavler med præsterækken

Langå Menighedsråd besluttede i foråret 2014 at få lavet en tavle med navne på de præster, som gennem tiden har været tilknyttet Langå, Torup og Sønder Vinge Sogne.

Man besluttede at anvende et par af de gamle låger ved kirkebænkene, som blev afmonteret ved renoveringen af Langå Kirke i 2008. På nogle af disse låger blev præstenavnene påført.

Tavlerne hænger nu på endevæggen ved kirkebænken med salmebøgerne.

Døbefonten

Døbefonten stammer fra 1300-tallet fra Gotland.

Den er lavet i romansk stil i rødlig gotlandsk kalksten og hviler på en rund, let udsvajet fod.

Fontens kumme er smykket af spidsbuede indridsninger.

Dåbsfadet og -kanden er i messing og stammer fra 1960.

Prædikestol og lydhimmel

Prædikestolen og lydhimlen i træ stammer fra 1600-tallet.

Begge dele er i egetræ og dekoreret med guld på enkelte felter.

Prædikestolen er i renæssancestil udformet med hjørnesøjler og arkadefelter. Den står i dag afrenset uden den oprindelige bemaling. 

Orglet

Orglet i kirken er fra 1974, hvor det erstattede et mindre orgel i kirken.

Det er bygget af P. Bruhn & Søn og har 14 stemmer, 2 manualer og pedaler.

I dag står orgelet i sideskibet og har givet mere plads til døbefonten, der har fået en mere central plads i kirkerummet.

Det frie gulvareal mellem orgel og døbefont anvendes i dag til forskellige aktiviteter i kirken, så som krudtuglekirke for de mindste, koncerter og skuespil.

Kirkeskibet

Kirkeskibet blev ophængt i 1968 og er en model fra 1922 af fregatten Rota, som bragte Bertel Thorvaldsen hjem fra Rom.

Skibet blev skænket kirken i 1968 af en anonym giver.

Altertavlen og freskomaleriet "Verdens Lys"

Det smukke altermaleri i Langå Kirke, "Verdens lys", malet af Ernst Trier, har en spændende historie bag sig.

Natten mellem den 16. og 17. januar 1954 blev alterprydelsen i Langå Kirke, en gipskopi af Thorvaldsens Kristus, ødelagt ved et hærværk. Det var ikke muligt at skaffe en ny kopi i tilsvarende størrelse, så der blev taget beslutning om et få malet et alterbillede på korets østvæg.

Menighedsrådet sendte en forespørgsel til Nationalmuseet om hvilken kunstner, de kunne anbefale til arbejdet, og valget endte med at falde på Ernst Trier, der sagde ja til at påtage sig opgaven.

I maj måned 1955 foreslog Ernst Trier, at Matthæusevangeliet kap. 28.16-20 (også kaldet dåbs- eller missionsbefalingen) blev brugt som udgangspunkt for et freskomaleri. I september afleverede Ernst Trier en skitse til alterbilledet, som blev godkendt.

Ernst Trier ønskede med sit maleri at orientere kirkegængernes blik mod koret og få blikket til at falde til ro der. Han ville derfor male et meget stort og stærkt virkende, næsten påtrængende, billede, som man ikke kunne undgå at blive påvirket af.

Motivet, dåbs- og missionsbefalingen, skildrer tiden lige efter, at Jesus opstod fra de døde. Før Jesus forlod sine disciple og denne verden, samlede han dem for at tage afsked. Jesus gav disciplene befaling om at gå ud i hele verden og gøre alle folkeslag til hans disciple. Det skulle de gøre ved at døbe i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn.

Titlen "Verdens lys" refererer til et andet sted i Bibelen, Johannesevangeliet kap. 8, hvor Jesus siger til folket: "Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys."

Følg os på Facebook

Ny aktivitetskalender for 2020-2021 ude nu

Aktivitetskalenderen for 2020-2021 er udkommet og kommer rundt med posten over de næste uger.

Du kan også åbne kalenderen her og se, hvad der sker i kirken i den nye sæson på den anden side af sommerferien.

Nyt kirkeblad for juni, juli og august

Kalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste i Torup Kirke v. LBT

16. aug 09:00
10:00
16. aug 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Langå Kirke v. LBT

16. aug 10:30
11:30
16. aug 10:30 -
11:30

Informationsmøde om menighedsrådsvalg - Langå Menighedsråd

I anledning af det forestående menighedsrådsvalg i september 2020 afholdes …

18. aug 19:00
21:00
18. aug 19:00 -
21:00

Alm. menighedsrådsmøde i Torup Kirke

19. aug 19:00
21:00
19. aug 19:00 -
21:00

Velkomstmøde for frivillige - nye som gamle

Alle frivillige ved Langå Kirke, eller dig som overvejer at blive frivillig, …

20. aug 16:00
17:30
20. aug 16:00 -
17:30

Gudstjeneste i Langå Kirke v. LBT

23. aug 10:30
11:30
23. aug 10:30 -
11:30

Opstart for krudtuglekirke i Langå Kirke og sognegård

25. aug 10:00
12:00
25. aug 10:00 -
12:00

Gudstjeneste på Kildevang v. BJ

26. aug 14:30
15:30
26. aug 14:30 -
15:30

Konfirmation i Langå Kirke

Elever fra Langå SKole, 7.a

29. aug 10:00
11:00
29. aug 10:00 -
11:00

Konfirmation i Langå Kirke

Elever fra Langå Skole, 7.b

29. aug 12:00
13:00
29. aug 12:00 -
13:00