Langå-Torup Pastorat

Om kirkerne i Langå og Torup

 

Langå og Torup kirker er hjemmehørende i hver sit sogn, men hører under samme pastorat, og en del af Randers Søndre Provsti.

Klik på billedet for at læse lidt om kirkernes historie og se lidt billeder fra kirkerne.

Vil man gerne se kirkerne kan man kontakte kirkegårdslederen for at få låst op.

Præsterækken for Langå, Torup og Sdr. Vinge pastorat

 

1 Jens Lam

2 Peir Nielsen
3 Niels Andersen Skive
4 Jens Aagaard
5 Mads Lauritsen Ra
6 Villum Jacobsen 1602-1640
7 Jens Jensen Karmark 1641-1656
8 Amdi Pallisen Agri1657-1680
9 Søren Jensen Pind 1681-1693
10 Jens Anchersen1694-1748
11 Hans Andersen Rhoed1748-1778
12 Søren Kjeldsen Rhod 1778-1817
13 Niels Ove1818-1855
14 Emanuel Otterstrøm1855-1864
15 Theodor Christian Taaffe1864-1879
16 Hans PeterBarfod Høyer 1879-1892
17 Johannes Meller Valeur1892-1913
18 Christian Anton Reinhold Bruun1914-1941
19 Axel Niels Ludvig Kellermann Langer1941-1965
20 Viggo Andreas Jensen1966-1972
21 Rasmus Peter Rasmussen1973-1991
Fra november 1973 for Langå og Torup
22 Anna-Christine Bruhn Elming 1991 -

 

Ovenstående er udarbejdet med venlig bistand fra Landsarkivet for Nørrejylland,

Nationalmuseets 2. afdeling, gårdejer Niels Olesen, Torup og

cand. theol. Søren Jensen, Århus.

Litteratur: Langå lokalhistoriske årbøger; J. P. Trap: Danmark, bd. VII,l,

5. udg. 1962; N. Munk Plum & G. Sparring-Petersen: Kirke og sogn i fortid

og nutid, 1952: P. Nedergaard: Dansk præste og sognehistorie, bd. 6,

1963;

MOGENS BERING RASMUSSEN


Tavler med præstenavne

Langå menighedsråd besluttede i foråret 2014, at få lavet en tavle med navne på de præster som gennem tiden har været tilknyttet Langå, Torup og Sønder Vinge sogne.
Ved renoveringen af Langå kirke i 2008 blev alle lågerne ved kirkebænkene afmonteret og stillet til side. Planen var at anvende et par af de gamle låger som tavler, hvor præstenavnene kunne påføres. Ved nærmere eftersyn af lågerne viste det sig, at der var to forskellige typer. Den ene type var fremstillet af lidt kraftigere materialer, var noget tungere, og fyldningen lå ikke i niveau med rammen.
Den anden type var noget lettere, og her var fyldning og ramme på samme niveau. Vi regner med, at denne låge blev fremstillet, da kirken blev restaureret og udvidet i 1956. Det er to af denne typer låger, der er anvendt til at printe præsterækken på.
Tavlerne eller lågerne hænger nu på endevæggen ved kirkebænken med salmebøgerne.


Kalender

BegivenhedDato

Foredrag: Indtryk fra USA

Foredrag i Langå Sognegård: Indtryk fra USA v/ sognepræst Peter Ulvsgaard Fra …

18. sep 14:00
16:00
18. sep 14:00 -
16:00

Gudstjeneste i Langå kirke

22. sep 10:30
11:30
22. sep 10:30 -
11:30
Viser 1 til 2 af 30
<< <- 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 -> >>

Aktiviteter i Langå sogn 2019 - 2020

Læs folder: Klik her eller på billedet.

__________________________________________________________________________________

Konfirmand gudstjeneste i Langå kirke tirsdag den 17. april.

Dåbs klude til Langå kirke