Langå-Torup Pastorat

Ny Sognegård i 2020

 

BYGGEPLANER: NY SOGNEGÅRD i 2020?
Menighedsrådet har i mange år haft et ønske om at kunne give bedre arbejdsforhold for de ansatte som i øjeblikket holder til i annekset. Arbejdsforhold som flere gange er blevet skarpt kritiseret af arbejdstilsynet. Vi har samtidigt et ønske om, at alle medarbejderne ved kirken burde arbejde samme sted inkl. sognepræst og kirke- og kulturmedarbejder. Derfor genoptog vi ideen i 2017 og holdt bl.a. et idé-generingsmøde i efteråret, hvor mange fra byens foreninger og andre interesserede var med. Sammen med arkitektfirmaet Signatur, udarbejdede vi et skitseprojekt i foråret 2018, som blev præsenteret for provstiudvalget. Det er provstiudvalget i Randers Søndre Provsti, der skal bevilge kirkeskattemidler til byggeriet. De har i princippet nu sagt ja, dog med et reduceret budget, og vi er blevet opfordret til at arbejde videre. Vi håber i foråret 2019 at være klar med et endeligt projekt, som så skal godkendes. I heldigste fald kan vi så begynde byggeriet af en ny sognegård i 2020 som både kommer til at rumme kontorer, køkken, badefaciliteter til de ansatte, men også et stort rum til møder, konfirmandundervisning, koncerter m.m. Vi har besluttet at der ikke skal bygges på det store frie område ud mod Ulstrupvej for at sikre indblikket til kirken.
/Jørgen Feldbæk, menighedsrådsformand

________________________________________________________________________________________

Nyt maskinhus

 

Langå kirke har fået tildelt midler til at bygge et nyt maskinhus til alle de mange maskiner vi bruger på kirkegården. I øjeblikket er maskinerne placeret på flere forskellige steder og rammerne er ved at sprænges.Det nye maskinhus bygges i 2019 nord for kirkediget og helt mod øst, så det ikke ødelægger blikket ind til kirken fra Gydevej. Vi kommer med flere informationer senere, når de endelige byggeplaner er klar.

_____________________________________________________________________________________

Kalender

Ingen begivenheder fundet.

Forårskoncert med Kolorit

Læs omtale klik her.

________________________________________________________________________

Foredrag om Poul Anker Bech i Langå Sognegård V/ Anne Valbjørn Odgaard

velbesøgt eftermiddag i sognegården. Læs omtale, klik her.

______________________________________________________________________________

Ny medarbejder ved Langå kirke

Lone Grundt Larsen. Læs omtale klik her.

__________________________________________________________________________________

1. søndag i advent og 25 års jubilæun i Torup

Se et par billeder fra begivenheden klik her.

_____________________________________________________________

Aktiviteter i Langå sogn 2019 - 2020

Læs folder: Klik her eller på billedet.

__________________________________________________________________________________

Dåbs klude til Langå kirke