Langå-Torup Pastorat

Langå menighedsråd 2017 - 2020

Bg. Rk. Fra venstre. Karen Arnbjerg, Trine Noes Olsen, Randi Luth, Gunnvor Aas Smedemark og Anna-Christine Elming
Fr, Rk. Fra venstre. Ole Jakobsen, Jørgen Feldbæk Nielsen og Erik Fyrst.

Lars Berg Thomassen

 

Præst:

Sognepræst i Langå-Torup Pastorat sfra 1. marts 2020. Er ”født” medlem af menighedsrådene.

 

 

 


Jørgen Feldbæk Nielsen

Formand:

 

 

 

 

 

 


Ole Jakobsen

Næstformand og kirkeværge:

 

 

 

 

 

 


Gunnvor Solfrid Aas Smedemark

Kasserer:

Interessen for Kirkens liv og vækst har altid været en naturlig del i mit liv. Kirken var et fast holdepunkt og her knyttede du nye venskaber. Jeg har været involveret i kirkens frivillige arbejde, været med i forskellige råd og udvalg og har arbejdet for Det Lutherske Verdensforbund i Bangladesh for at gøre en forskel for de fattigste af de fattige i Bangladesh. 3 begivenhedsrige år af mit liv.
Som medlem af menighedsrådet, vil jeg gerne arbejde for, at vi i Langå fortsat har en kirke, der er nærværende, hvor gode oplevelser finder sted, at det giver mening at komme der, samt at Kirkens budskab er budskabet om Guds kærlighed til mennesket.
Gennem dialog, samarbejde, tillid og gensidig respekt håber og ønsker jeg, at vi som menighedsråd bliver et team, der er med til at have fokus på kirkens kærneydelser - gudstjeneste, undervisning/aktiviteter, mission/kommunikation og diakoni. Vi skal i fællesskab være med til at varetage disse samt skabe
rammerne for, at disse kerneydelser kan udvikles og opleves i vores menighed.
Vi skal give de kommende generationer en åndelig ballast med sig i livet, og som lærer vil jeg gerne, at vi arbejder med og videreudvikler aktiviteter for sognets børn og unge samt kirke og skole. Som kasserer i Langå menighedsråd glæder jeg mig til at tage fat på arbejdet med ønske om, at vi er en kirke med hjerte mund og hænder.


Trine Noes Olesen

Sekretær:

 

Jeg vil gerne være med til at gøre kirken mere synlig i en moderne tid, hvor mange kulturelle værdier sættes under pres eller ikke længere er så selvfølgelige. Kirkens kulturarv, budskab og åndsliv har for mig en betydning, som jeg gerne vil være med til at formidle.

Litteratur, film, kunst eller musik kredser ofte om eksistentielle og kristne emner, og jeg håber på, at der gennem aktiviteter med afsæt i disse, kan skabes grobund for opbyggelige og givende arrangementer for både børn, unge og voksne i Langå sogn.

Min baggrund: Jeg er opvokset i Midtjylland, har boet 10 år i Århus og nu næsten 9 år i

Langå. Her bor jeg sammen min mand Jens-Peter og vores tre børn Niels, Gertrud og

Peter. Jeg er uddannet cand.mag. i nordisk sprog og litteratur samt historie og arbejder

til daglig som gymnasielærer på Randers Statsskole.

Jeg glæder mig meget til samarbejdet.


Erik Fyrst

Kontaktperson: 

 

Jeg har ladet mig vælge til menighedsrådet fordi der er flere der har opfordret mig til det, og efter moden overvejelse lod jeg mig opstille. Jeg blev valgt som kontaktperson, hvilket jeg synes lyder spændende.

 

Jeg vil glæde mig til arbejdet som kontaktperson og de andre opgaver, der må komme i menighedsrådsarbejdet. Med et næsten helt nyt menighedsråd er der nok at se til, men har man sagt A må man også sige B.


Karen Arnbjerg

Kirkeværge:

Jeg har fra barnsben været optaget af religiøse sammenhænge og samtidig har Guds smukke natur været en stor del af mit liv. I ungdomsårene var jeg med i FDF/FPF. Senere islandske heste og plejebørn. Pilgrimsvandringer med Elisabeth Lidell, pilgrimspræst i Århus stift, med børn, voksne og heste fra Houlbjerg kirke til Vellev og Hvorslev kirker. Altergang i det fri.

Jeg var gift med Poul, har 3 børn og 4 børnebørn. Vi har boet i Toholt Skov i 35 år, for 2år siden flyttede vi tilbage til Langå

Det er meget vigtigt for mig at skabe sammenhænge mellem vores kulturarv, kirken og naturen omkring os og inden i os. Kirken er som skabt til liv, sorg, glæde, sang og musik.

Mine personlige ønsker og drømme:

Baby-salmesang, Voksent sangkor i kirken, Pilgrimsvandring og Rejser med menigheden til gudstjeneste i domkirkerne i Aarhus og Viborg.ford

I det år der er gået, har jeg arbejdet med bl.a. Pilgrimsvandring med Elisabeth Lidell, og restaurant af den smukke gamle kirkedør.


Randi Luth

Menig medlem:

 

 

 

 

 

 


Udvalg

Kirkegårdsudvalg:
- Karen Arnbjerg
- Gunnvor Aas Smedemark
- Ole Jakobsen

Præstegårdsudvalg:
- Gunnvor Aas Smedemark
- Erik Fyrst
- Peter Skovridder
- Jens Peter Krog

Aktivitetsudvalg:
- Trine Noes Olesen
- Astrid B. Alsberg KKM
- Randi Luth
- Præsten

Studietursudvalg:
- Trine Noes Olesen
- Astrid B. Alsberg
- Jens Peter Krog
- Thomas Skovby Sannino


Kalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste på Kildevang AFLYST

1. apr 14:30
15:30
1. apr 14:30 -
15:30

Gudstjeneste i Langå kirke AFLYST

5. apr 10:30
11:30
5. apr 10:30 -
11:30
Viser 1 til 2 af 25
<< <- 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 -> >>

Forårskoncert med Kolorit

Læs omtale klik her.

________________________________________________________________________

Foredrag om Poul Anker Bech i Langå Sognegård V/ Anne Valbjørn Odgaard

velbesøgt eftermiddag i sognegården. Læs omtale, klik her.

______________________________________________________________________________

Ny medarbejder ved Langå kirke

Lone Grundt Larsen. Læs omtale klik her.

__________________________________________________________________________________

1. søndag i advent og 25 års jubilæun i Torup

Se et par billeder fra begivenheden klik her.

_____________________________________________________________

Aktiviteter i Langå sogn 2019 - 2020

Læs folder: Klik her eller på billedet.

__________________________________________________________________________________

Dåbs klude til Langå kirke