Langå-Torup Pastorat

Indvielse af kirkegårdsstien søndag 6. marts 2016

Lærke Kristansen Klipper det røde bånd

Efter højmessen 6. marts var der officiel indvielse af det nye stianlæg på Langå kirkegård. Stien har været færdig siden november sidste år, men menighedsrådet havde besluttet, at udskyde indvielse til foråret i håb om lidt forårsvejr. Det slog ikke helt til. Formand for kirkegårdsudvalget Poul H. Jørgensen fortalte kort om projektets gennemførelse og sagde, at det var et længe næret ønske, som var gået i opfyldelse. I tillæg til en forbedret, oplyst sti, har man også fået pigstensbelægning omkring kirken, indramning af kirkegården mod syd og øst med hæk og søjleavnbøg samt flere grønne arealer langs en sti med et snoet, spændende forløb. Lærke Kristansen klippede snoren, og dermed var stien åbnet. Kirken var næsten fyldt til højmessen, og de fleste deltog i det efterfølgende arrangement, som blev rundet af med et par sange af koret. Efter korets sange bød menighedsrådet på sandwich og et glas vin i kirken.

 

 

 

 

Kirkekor gav et par numre med organist Gunda Hansen ved klaveret. Hør kor synge ”Dagen er så fuld af anemoner” af Sebastian. Klik her eller på billedet.


Forbedring af stien på Langå Kirkegård 2015

Efter flere års planlægning og opsparing af midler, er det nu endelig muligt at gennemføre stiprojektet på Langå Kirkegård.

 

Den nuværende belægning på stien udskiftes og det befæstede areal omlægges ved hovedindgangen og ved lågen mod Kildevej. Den nye belægning vil bestå af asfalt med granitsten i gyldne nuancer på toppen. Stien fra Kildevej til kirkegården vil også blive forbedret og der vil blive opsat belysning langs hele stien.

Hegnet mod øst vil blive erstattet af bøgehæk og lågen mod Kildevej vil blive udskiftet med  en støbejernslåge.

Randbeplantningen med avnbøg ved hovedindgangen vil blive ført igennem langs skellet mod syd. Ved kirkens hoveddør vil den blive lagt et areal med chaussesten og rundt om kirken bliver der lagt pigsten ved foden af kirkebygningen.

 

Arbejdet starter i uge 17 og 18, fortrinsvis med gartnerarbejde, hvorefter der holdes pause til efter konfirmationerne. Derefter opstartes byggeplads (uge 20) og anlægsarbejderne påbegyndes. Det forventes, at anlægsarbejderne færdiggøres i uge 24. Der er leveringstid på lågen, som først kan opsættes i uge 32, hvorefter projektet er afsluttet.

 

Projektet er udarbejdet af Landskabsarkitekt maa Birgitte Henningsen, Århus, som også er rådgiver under gennemførelsen.


Plan over kirkestien

Planteliste og signaturforklaring
Stien ved kirken
Stien ved Kildevej
Hele stien gennem kirkegården

Torsdag den 23. april

Entreprenøren er gået i gang med at lægge dræn i stien ud mod Kildevej. Det er det rene blågrønne ler der bliver gravet op.


Torsdag den 30. april

I randbeplantningen langs muren mod nord, og i plænen mod øst er der den 29 - 30. april plantet avnbøg, og der er lagt flis på langs muren.


Tirsdag den 26. maj

Jeg var en tur på kirkegården for at se hvordan det går med anlæggelse af stien. Som det kan ses på billederne går det stærkt fremad, og klokken 10.00 var gravmaskinen nået til våbenhuset.


Mandag den 1. juni

 

Brolæggeren er begyndt at lægge piksten på langs soklen på kirkens nord side. Der er plantet træer langs skel mod øst og langs kirkesti frem til stendige i øst. Alle SF sten er fjernet, og der er lagt dug, net, stabilgrus frem til våbenhus. Stålkanter som afgrænser stien, er sat fra Kildevej og frem til parkeringspladsen ved Sognegården.


Onsdag den 3. juni


Tirsdag den 9. juni

Tirsdag den 9. juni er brolæggeren i gang på sydsiden af kirken, på de andre sider af kirken er pikstenene lagt. Der er lagt muld på rundt om runestenen. En gartner i ved at sætte lamper op, og en elektriker trækker kabler. Der bliver lagt muld på langs hoved stiens kanter. En mand i en gravemaskine er ved at forberede stien til Kildevej, hvor der skal lægges slots grus i midten og muldjord i siderne hvor der skal sås græs.


Onsdag den 10. juni

 

Det har været et herligt vejr hele dagen, og de dygtige folk som arbejder på at anlægge stien, er kommet langt. Pikstenene langs kirken er lagt, og der er sået græs ved hovedindgangen og frem til kirken. På det sidste stykke sti mod Kildevej, er man ca. halvvejs med belægning og græskanter. Vi håber på godt vejret igen i morgen.


Fredag den 12. juni

Nu mangler der ikke så meget, før der kan lægges asfalt på stien. Pladsen foran kirkedøren er ved at blive belagt med brosten, der er lagt piksten hele vejen rundt om kirken, og der er sået græs langs stien, ved runestenen, rundt om kirken, ved indgangen i øst, og i bede ved hovedindgangen. Stålpladerne langs stien skal måske lige justeres lidt, så de får et glidende forløb. I den østlige side af kirkegården mangler der låge, hegn og hæk.


Tirsdag den 16. juni

Det er blevet tirsdag den 16. juni klokken 10.00, og brolæggeren har netop lagt den sidste brosten ved indgangen til kirken. Gartneren har gravet hvor jernpladerne er samlet, og en smed er i færd med at svejse pladerne sammen. Overfladen på stien skal rettes, af så der bliver plads til et lag asfalt. Ifølge planen skal der lægges asfalt på stien mandag den 22. juni, det bliver helt sikkert flot.


Torsdag den 18. juni

Mængden af stabilgrus på stien er nu justeret, og vibreret, så der er plads til 4 cm asfalt, som efter planen skal lægges ud på mandag den 22. juni. Lampen på stien til Kildevej er flyttet lidt længere ud til siden, der er kommet grus ned mellem pikstenene rundt om kirken, og arbejdet med at lægge brosten foran kirkedøren er afsluttet.


Mandag den 22. juni

Klokken 9.30
Klokken 11.15

Det bliver vidst ikke til noget med at lægge asfalt på stien i dag mandag den 22. juni, det har regnet uafbrudt fra morgenstunden og her kl. 12.00 er der kommet 20 mm. Da vandet på stien ikke kan komme ud til siden er der dannet len lille bæk med kurs mod kildevej.


Fredag den 26. juni Asfalt på kirkestien

Fredag den 26. juni blev der så lagt 40 – 45 tons asfalt på hovedstien på Langå kirkegård. Folkene fra ”Arkil Asfalt” mødte kl. 7.00, men på grund af lidt fejl på den motoriserede ”trillebøre”, kom arbejdet først rigtig i gang kl. 10.00. Vejret var godt, med let vind, blå himmel, og arbejdet skred hurtigt fremad, omkring klokken 14.00 var der asfalt på fra Kildevej og op til våbenhus. Det sidste stykke med mange buer og rundinger var lidt mere tidskrævende, og det begyndte at støvregne en lille smule, men holdt dog hurtig op igen, og omkring klokken 16.00 var det sidste asfalt lagt ud og tromlet. Det var en fornøjelse at se, hvordan hele sjakket fra ”Arkil Asfalt” arbejdede sammen, og udførte et stykke professionelt asfaltarbejde.


Klokken 8.00
Klokken 10.00
Klokken 11.00
Klokken 14.00
Klokken 14.30
Klokken 22.00
 
 

Lidt billeder af dagens arbejde fra klokken 8.00 til klokken 14.30, og lidt aftenbilleder med lys i lamperne klokken 22.00.


Hæk og granitsøjler 27. 28. og 31 august

27. august der er gjort klar
28. august Hækken graves op
28. august Hækken er plantet igen
28. august Første granitsøjle er sat op
31. august Anden granitsøjle sættes i jorden
Er den i lod og vatter?
Højeden kontrolleres
Der kommes beton i hullet

Anlægsgartnerne var torsdag og fredag i gang med at opsætte granitsøjler ved indgangen i øst, og flytte hækken ved Dorte og Henrik.

 

Jeg kom forbi kirkegården mandag den 31. august om morgenen, da anlægsgartnerne var ved at opsætte den anden granitsøjle. Der var gravet et hul, så søjlen kunne komme én meter ned i jorden, og med den smarte maskine var det ingen sag at løfte den ca. 650 kg. tunge søjle og sætte den ned i hullet. Der skulle lidt justeringer til, inden den passede i højden og samtidig også stod i lod. Først kom der lidt stabilgrus ned om søjlen, derefter en ”skovlfuld” beton og til slut igen noget stabilgrus, som blev stampet fast omkring søjlen. Når betonen har hærdet, er søjlerne klar til at få monteret den nye låge.


Overfladebelægning søndag den 6. august

For at kunne lægge den sidste overfladebelægning på den nye asfalterede sti, måtte det ikke regne, og det har det gjort et par gange, hvor folkene fra Dansk Overfladebehandling havde planlagt at komme til Langå. Søndag den 6. september var vejret med dem, og arbejdet blev gennemført i løbet af eftermiddagen. Maskinerne var læsset, og folkene klar til at forlade parkeringspladsen klokken 19.00. Nu mangler der kun låger, hegn og hæk, inden projektet er færdigt.

 
 

Opsætning af hegn

Mandag den 19. oktober var der masser af folk på Langå kirkegård. Her er det specialister i opsætning af hegn, der er i gang ved granitsøjlerne i den østlige side af kirkegården. Selvom granitsøjlerne skal graves op og justeres lidt, blev hegnet alligevel monteret.


Indgang til Langå kirke fra Kildevej

Nu er granitsøjlerne rettet ind, så de står som de skal. Lampen er flyttet så den nu står på den udvendige side, og uden at komme i vejen når lågen lukkes op. Smeden har fremstillet de to smedejernslåger, monteret kraftige beslag på granitsøjlerne, så lågerne hænger forsvarligt. Den lille låge er af samme type, som den lille låge ved parkeringspladsen. Lågen svinger selv på plads igen når man slipper den. Det ser rigtig flot ud.

Onsdag den 4. november. ndp.


Ny belægning på kirkestien 10. juli 2017

Hovedstien på Langå kirkegård

Efter længere tids planlægning, blev hovedstien på Langå kirkegård renoveret i foråret 2015. De gamle sf sten som var begyndt at gå i stykker, skulle erstattes af en asfaltbelægning med småsten i gyldne nuancer.

Den 5. september 2015 var stien næsten færdig og klar til at få lagt de små gyldne sten på. For at opnå et godt resultat var det af stor vigtighed, at det ikke regnede. Søndag den 6. september artede vejret sig og DOB I/S afsluttede arbejdet med at lægge flydende asfalt og småsten på stien.

Det viste sig senere, at der var flere steder, hvor overfladen var meget ujævn, og nogle steder hang småstenene ikke fast, hvorved den underliggende sorte tjære kom til syne.

Menighedsrådet kontaktede derfor firmaet, som havde stået for belægningen på stien og bad dem lave det om. Efter nogle møder og lidt forhandling indvilgede firmaet i at lægge en ny belægning på stien.

Mandag den 10. juli kom så et hold fra DOB I/S Dansk Overfladebehandling klokken 10.30 for at udføre arbejdet. Jeg fik en lille snak med formanden for hold 4 Casper Andersen. Casper fortalte at der er i alt 4 hold med 3 til 5 mand på hvert hold. Caspers hold består normalt af 4 mand med en mand på hver maskine plus en hjælper. Formanden Casper Andersen styrede maskinen som udlagde småsten, Ulrik Brandt stod for maskinen med tjære, og Mads Schmidt måtte være hjælper ved begge maskiner, da Joachim Brandt har barselsorlov.

Brostenene foran kirkedøren blev dækket af, og de største sorte pletter blev repareret med håndkraft, inden maskinerne blev kørt ud til lågen ved Kildevej. Maskinen med småsten holdt udenfor lågen, medens maskinen med tjære holdt indenfor og var ved at blive varmet op til arbejdstemperatur på 180 grader. Klokken 12.00 gik Ulrik i gang med sprøjten, medens Casper hvilede sin brækkede ankel lidt på kanten af grus maskinen, indtil der var et stykke klar til at lægge småsten på.

Så gik det stille og roligt op af stien mod kirken, men lige før kirken var der ikke flere småsten tilbage i maskinen, så Casper måtte en tur ud på parkeringspladsen for at få fyldt op.

Til slut blev der jævnet lidt ud på stenene inden stien blev tromlet og pladsen foran kirkedøren blev blæst ren. Klokken 16.00 var maskinerne sat på bilerne, og holdet kørte til Grenå strand, hvor de havde en lille opgave, som skulle klares inden det blev fyraften for dem.

Stien ser nu igen flot ud, og så håber vi, at det holder i mange år.

NDP

 

1. søndag i advent og 25 års jubilæun i Torup

Se et par billeder fra begivenheden klik her.

_____________________________________________________________

Julehjælp 2019

Ingen julehjælp fra Langå og Torup sogne i 2019.

________________________________________________________________________

Kalender

BegivenhedDato

Bankospil

Bankospil i Langå Sognegård. Lørdag den 7. december kl. 9.30 til 14.00 Bankospil …

7. dec 09:30
14:00
7. dec 09:30 -
14:00

Gudstjeneste i Langå kirke

8. dec 10:30
11:30
8. dec 10:30 -
11:30
Viser 1 til 2 af 30
<< <- 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 -> >>

Aktiviteter i Langå sogn 2019 - 2020

Læs folder: Klik her eller på billedet.

__________________________________________________________________________________

Konfirmand gudstjeneste i Langå kirke tirsdag den 17. april.

Dåbs klude til Langå kirke