Langå-Torup Pastorat

Konfirmander maler påskebilleder tirsdag den 12. marts 2013

Der var gang i dette års konfirmanders kreative evner i Langå sognegård tirsdag den 12. marts. Her blev der malet 35 små motiver, som alle har noget med påsken at gøre. De er ikke helt uden evner de unge mennesker, og der blev arbejdet ihærdigt med malerierne i halvanden time. Resultaterne kan ses herunder i rækkefølge. Palmesøndag. Skærtorsdag. Natten. Langfredag til Påskedag.

PALMESØNDAG:

Billede 1: Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde: Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem… Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel..(Mt. 21,1 ff) Malet af Sebastian.
Billede 2: Jesus rider ind i Jerusalem på æselryg. Folkemængden til jubler ham, svinger palmegrene og breder deres kapper ud på vejen og råber: Hosianna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Hosianna i det højeste. (Mt.2,9) Malet af Patrick K.
Billede 3: Tempelrensningen. Jesus vælter de handlendes boder på tempelpladsen og råber: Herren siger: Mit hus skal være et bedehus – men I har gjort det til en røverkule! (Mk. 11,12-14) Malet af Asta.
Billede 4: Kajfas, ypperstepræsten, de skriftkloge og de lovlydige farisæere prøver at lægge fælder for Jesus – prøver at få ham til at sige noget, som de kan få ham dømt for. Bl.a. kommer de op til Jesus med en kvinde, der er taget i ægteskabsbrud. De beder Jesus dømme: Efter loven skal hun stenes, fordi hun har været sin mand utro. Men loven siger jo også: Du må ikke slå ihjel. Nu vil de høre, hvad Jesus dømmer. Og han svarer med de kloge ord: Den af jer, der selv er uden synd, kan jo kaste den første sten. Malet af Sille.
Billede 5: En anden fælde: Skal man betale skat til kejseren? Svarer Jesus nej, kunne de melde ham til romerne, svarer han ja, ville ingen tro, at han var Messias. Men svaret lød: Hvis billede er der på mønten? Kejserens ja, - så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. (Mk. 12, 13ff). Ja, giv Gud, det der bærer hans billede – det er dig selv, for du er skabt i Guds billede. Malet af Rasmus K.
Billede 6: Der kom mange og gav pengegaver til templet. Peter fik øje på én, der gav en guldtalent, og var imponeret. Men Jesus sagde: Nå ham? Han er rig, han gav ikke ret meget. Nej se hende dér, og pegede på en spinkel kvinde, der stod med et par kobbermønter i hånden. Det var de penge hun skulle have købt mad for. Hun har givet af sin fattigdom – den anden gav af sin overflod. (Mk. 12,41ff) Malet af Ida.
Billede 7: Jesus fortæller lignelsen om de onde vinbønder, der ender med at slå vingårdsejerens søn ihjel. En forudsigelse af sin egen skæbne…. (Mt,21,33 ff) Malet af Louise.
Billede 8: Riv templet ned, og jeg vil bygge et nyt på tre dage! (Johs. 2, 19 ff) Men de turde ikke rive templet ned for at se det tegn. Men påskemorgens sol var måske tegnet på et nyt tempel? Malet af Alexander.
Billede 9: Hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig.. (Mt. 25, 31 ff) Næstekærlighed. Malet af Daniel Mørup.
Billede 10: Jesus og disciplene på besøg hos Simon. En kvinde kommer og salver Jesus med en vanvittig dyr olie. Disciplene forarges over sådan en ødselhed og mener, at pengene kunne have været brugt bedre på de fattige. Men Jesus svarer: De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid (Mt. 26, 6 ff) Malet af Maya.

SKÆRTORSDAG

Billede 11: Jesus og disciplene er samlet til det sidste måltid. Men inden har Jesus vasket disciplenes fødder, og sagt til dem: Når jeg, jeres Herre og mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede… (Johs. 13,1 ff). Malet af Emilie.
Billede 12: Måltidet er i gang. Nadveren er indstiftet. Peters fornægtelse er forudsagt og ligeså Judas` forræderi. Stemningen er trykket. Nu går Judas. Han skal hen og fortælle, hvor Kajfas og co. kan fange Jesus i nat. Den oplysning har han fået 30 sølvpenge for. Malet af Nikolaj B.

NATTEN:

Billede 13: Nu er Jesus og disciplene gået ud i Getsemane have. Jesus beder inderligt…(Mk. 14,32) Malet af Emil.
Billede 14: Judas kysset. Det var tegnet, som Judas havde aftalt med Kajfas: Det er ham, som jeg kysser… (Mk. 14, 43.ff) Malet af Omari.
Billede 15: Samme motiv som billede 14. Malet af Maisa.
Billede 16: En af disciplene (Var det Peter?) trak sit sværd for at forsvare Jesus. Han kommer til at hugge øret af én af soldaterne. (Mt.26,51) Malet af Magnus.
Billede 17: Forhørene er i gang. Nu erfarer Judas, at de vil slå Jesus ihjel. Og han fortryder. Han går op til præsterne og siger, at han har forrådt uskyldigt blod og vil give dem pengene tilbage. Men de svarer: Hvad kommer det os ved? – og de vil ikke have pengene tilbage. Hvorefter Judas smider dem… ( Mt. 27,3 ff) . Malet af Oliver.
Blyant skitse
Billede 18: Og derpå går Judas ud og hænger sig…. Malet af Mia.
Billede 19: Peter var på afstand fulgt med ind i ypperstepræstens gård, for at følge med i, hvad de gjorde ved Jesus. Her bliver han genkendt som én af Jesu disciple. Han nægter at kende ham tre gange - da galer hanen. Som Jesus havde forudsagt. Peter fandt en krog, satte sig og græd. (Mt. 26, 69 ff) Malet af Kirstine Marie.

LANGFREDAG

Billede 20: Nu er Jesus kommet for Pilatus. Pilatus prøver en sidste udvej: Påskens tradition for at løslade en fange…. Hvem skal benådes? Jesus eller Barabbas? (Mt. 27, 15 ff ) Malet af Sofie.
Billede 21: Ja, folkemængden valgte at benåde Barabbas. Og Pilatus vasker sine hænder og siger: Jeg er uskyldig i denne mands blod. ( Mt. 2,24 ff) Malet af Thea.
Billede 22: Derefter overgives Jesus til hån og tortur. Her har han fået tornekronen på. Blodet drypper. (Mt 27,27 ff) . Malet af Sigurd.
Billede 23: Så begynder vandringen ad Via Dolo Rosa – til Golgata. Jesus skal selv bære bjælken til korset. Men kan ikke……. Malet af Camilla M.
Billede 24: …. Men så tvang man Simon fra Kyrene til at bære. ( Mt. 27,32) Malet af Peter.
Billede 25: Jesus og de to røvere er korsfæstet. Hån og spot lyder mod Jesus . Selv fra den ene røver på korset ( Lk 23,39 ff) Malet af Nadia.
Billede 26: Og neden for sad soldaterne og ventede på, at de korsfæstede skulle dø. De fordrev tiden med at slå terninger om Jesu tøj. Det opfyldte samtidig en profeti. ( Johs. 19,23 ff.) Malet Af Nicholai Kolding
Billede 27: Det var omkring den 6. time, og der faldt mørke over hele jorden indtil den 9. time… ( Lk 23,44) Og Jesus udånder med ordene: Fader, i din hænder betror jeg min ånd. Malet af Cindy.
Billede 28: Jesus tages ned og gravlægges i al hast, inden helligdagen begynder. En stor sten rulles for indgangen. Malet af Rune.
Billede 29: Josef fra Arimatæa har været med til at gravlægge Jesus i sin families gravhule. Nu sidder han på taget af sit hus og synger de gamle sange fra Profeten Esajas bog. Dem om Herrens lidende tjener (Esajas 53) Nu passede hvert eneste ord i den profeti – alt var gået, som forudsagt.. Malet af Simon Thorsager.

PÅSKEDAG.

Billede 30: Meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen… (Mk. 16). Kvinderne køber salve, så snart boderne åbner og går så ud til graven for at gøre liget i stand. Det havde de ikke nået i fredags… Malet af Charlotte.
Billede 31: Solen står op, uden de rigtigt lægger mærke til det. For de går og tænker på, hvordan de skal få den store sten væk fra indgangen til graven. Malet af Daniel Toft.
Billede 32: Men da de kom derhen opdagede de, at stenen var væltet fra…og de ser en ung mand i hvide klæder stå i den højre side (også fra Markus kap16). Malet af Olivia.
Billede 33: Nu får de at vide, at Jesus lever – graven er tom. Og det skal de gå hen og fortælle disciplene. Malet af Kamilla J.
Billede 34: Thomas havde ikke været der, da Jesus viste sig for disciplene, og han ville ikke tro på, at det virkelig var Jesus, de andre havde set. Han sagde: Hvis jeg ikke ser naglemærkerne i hans hænder og stikker min finger i naglemærkerne, - så tror jeg ikke….(Johs. 20,24 ff)….. det fik Thomas lov til næste gang Jesus kom. Malet af Julie.
.

Kalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste i Langå kirke

17. maj 10:30
11:30
17. maj 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Torup kirke

21. maj 10:30
11:30
21. maj 10:30 -
11:30
Viser 15 til 16 af 27
<< <- 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-24 25-26 -> >>

Forårskoncert med Kolorit

Læs omtale klik her.

________________________________________________________________________

Foredrag om Poul Anker Bech i Langå Sognegård V/ Anne Valbjørn Odgaard

velbesøgt eftermiddag i sognegården. Læs omtale, klik her.

______________________________________________________________________________

Ny medarbejder ved Langå kirke

Lone Grundt Larsen. Læs omtale klik her.

__________________________________________________________________________________

1. søndag i advent og 25 års jubilæun i Torup

Se et par billeder fra begivenheden klik her.

_____________________________________________________________

Aktiviteter i Langå sogn 2019 - 2020

Læs folder: Klik her eller på billedet.

__________________________________________________________________________________

Dåbs klude til Langå kirke