Langå-Torup Pastorat

Orienteringer og aktiviteter i Langå Kirke

Nedenfor har vi samlet informationen vedr. den aktuelle status på corona og kirkens håndtering heraf. Til konfirmander og deres familier har sognepræst, Lars Berg Thomassen, lavet en særlig orientering.

Vi beder jer læse informationen og holde jer opdaterede på, hvad Sundhedsstyrelsen melder ud.

Kirkens aktiviteter (krudtuglekirke, foredrag mm.) starter op igen til august med de nødvendige forholdsregler.

Vær opmærksom på, at tingene hele tiden ændrer sig og justeres, og vi opdaterer løbende her på hjemmesiden og på Facebook på baggrund af myndighedernes udmeldinger.

Opdaterede retningslinjer for coronahåndtering i kirkerne d. 9. juni 2020

Udendørs aktiviteter

Folkekirken og andre trossamfund har fra d. 9. juni fået mulighed for at gennemføre udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter mv. for flere end 50 personer, hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned. Dog maks 500 personer.

Det giver for eksempel mulighed for at afholde gudstjenester og lignende i præstegårdshaver eller på andre arealer, som kirken eller trossamfundet råder over.

Udendørs aktiviteter, hvor deltagerne ikke i det væsentlige sidder ned, skal fortsat overholde forsamlingsforbuddet på højst 50 personer. Det gælder dog ikke begravelser og bisættelser, der som hidtil er undtaget fra forsamlingsforbuddet på højst 50 personer, uanset om deltagerne står op eller sidder ned.

Forbuddet mod store arrangementer med over 500 deltagere gælder fortsat for alle aktiviteter i folkekirken (udendørs som indendørs) og andre trossamfund, også ved begravelser og bisættelser.

Indendørs aktiviteter

Den nye bekendtgørelse giver også mulighed for at være flere tilstede ved indendørs aktiviteter i kirkerne og andre lokaler, som folkekirken råder over, hvis deltagerne i det væsentlige knæler eller sidder ned.

Ved indendørs aktiviteter har der hidtil været adgang for højst 1 deltager pr. 4 kvm gulvareal i det pågældende lokale. Det gælder stadig, hvis deltagerne står op eller går rundt. Men arealkravet ændres nu til 1 deltager pr. 2 kvm gulvareal, hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned.

Afstand til hinanden og ved sang

Religiøse ceremonier og menighedsaktiviteter er i øvrigt omfattet af de retningslinjer for en ansvarlig genåbning, der gælder for folkekirken og andre trossamfund. Det betyder blandt andet, at der bør holdes 1 meters afstand mellem deltagere, som ikke til daglig er i tæt kontakt, og 2 meter hvis der synges.

Uddybende læsning

Informationen er hentet og tilpasset fra følgende artikel fra Kirkeministeriet skrevet d. 09.06.20.

Hygiejne

Undgå håndtryk

Begræns fortsat den fysiske kontakt og undgå håndtryk, kindkys og kram, når du hilser på andre i kirken.

Hold afstand

Hold mindst 1 meters afstand til andre personer i kirken og sognehuset. Hold dog mindst 2 meters afstand, hvis I skal synge, for i den situation kan der være øget risiko for dråbesmitte. Hvis du følges med en person, du bor sammen med, må I gerne sidde tæt ved siden af hinanden.

Vask hænder

Vask dine hænder tit eller brug håndsprit. Gør det for eksempel, når du ankommer til kirken eller sognehuset, mellem de forskellige aktiviteter, og når du tager hjem igen. Hvis du har små børn med dig, så hjælp dem med håndvask og afspritning.

Host eller nys i dit ærme

Host eller nys i dit ærme. Hoster du i papirlommetørklæde eller dine hænder, så vask eller afsprit dine hænder bagefter.

Hvis du er syg eller i tvivl: Bliv hjemme

Hvis du mærker symptomer på sygdom, eller er i tvivl, så beder vi dig blive hjemme af hensyn til ældre og andre i risikogruppen.

Lyt til medarbejderne ved kirken

Følg kirkemedarbejdernes anvisninger og hold øje med plakater, der for eksempel fortæller, hvor mange personer I må være inde i rummet ad gangen.

Lige nu er folkekirkens medarbejdere ved at finde ud af, hvordan man kan gennemføre blandt andet salmesang og nadver på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde. Der kan være forskel på, hvordan man gør i de enkelte kirker, afhængigt af lokalernes indretning, bemanding og lignende. Hvis du er i tvivl om, hvilke retningslinjer der gælder for gudstjenester, begravelser og andre aktiviteter i din kirke, så spørg medarbejderne.

Hold dig opdateret

De generelle anbefalinger for afstand, hygiejne osv. bliver løbende tilpasset situationen, så hold øje med, hvad Sundhedsstyrelsen melder ud her.

Information om konfirmationer lørdag d. 29. og 30. august i Langå Kirke og Torup Kirke - en hilsen og orientering fra sognepræst Lars Berg Thomassen

Status på corona

Det går for tiden heldigvis den rigtige vej med Corona-epidemien. Derfor er vi kommet et ekstra skridt nærmere at kunne holde konfirmationerne som planlagt i weekenden d. 29. og 30. august. Som jeg har sagt og skrevet tidligere, kan jeg i denne tid ikke love noget med 100 procents sikkerhed, men vi håber på det bedste og sigter stadig efter planen, som er meldt ud.

En anderledes, men stadig vedkommende konfirmation

Dog kan jeg allerede nu sige, at konfirmationerne bliver anderledes i forhold til, hvad vi er vant til. Vi har i kirken, også til august, restriktioner i forhold til, hvor stor afstand der skal være mellem os, når vi er i kirken. En af vores helt store udfordringer for tiden er, at vi skal have 2 meter imellem os, når vi skal synge. Hvis vi skal efterleve dette krav med 2 meters afstand, ville der ikke være plads til ret mange i kirken, og vi ville være nødsaget til at skulle dele konfirmationerne op i mange afdelinger. Derfor bliver det konfirmationer uden sang. Men det bliver til gengæld konfirmationer med musik. Der hvor vi normalt ville have sunget, bliver der spillet musik af dygtige musikere. Derfor håber jeg, at vi på trods af fraværet af sangen alligevel vil kunne lave en højtidelig og vedkommende konfirmation.

Varighed og antal gæster fra hver familie

Konfirmationen kommer til at vare lidt mindre tid end normalt. Der vil også være en begrænsning på, hvor mange I må komme fra hver familie. Hver familie må tage 8 gæster med, og der bliver to bænke til hver konfirmand.

Ankomst til kirken

Jeg vil også gerne opfordre jer til ikke at gå for meget rundt mellem hinanden inden og efter konfirmationen. Når I ankommer, vil det være bedst, at I går direkte ind i kirken og sætter jer. Efter konfirmationen vil det også være bedst, hvis familierne ikke bliver blandet. Alt sammen for at de ældre gæster, eller dem som er sårbare i forhold til smitte, kan føle sig lidt mere trygge ved at komme med.

Konfirmanderne mødes med mig uden for kirken inden konfirmationen.

Efter konfirmationen – fællesfoto, telegrammer mm.

Efter konfirmationen går konfirmanderne og jeg uden for kirken, hvor vi stiller op til et fællesfoto. Der er ikke bestilt fotograf, men dem, der ønsker at tage billeder af vores opstilling, kommer hen og tager alle de billeder, de har lyst til.

Af hensyn til smitte har vi i år ikke sat poser op i våbenhuset til telegrammer, gaver og blomster. Vi opfordrer derfor alle, der vil give telegrammer og gaver, til at overbringe det personligt til familien og ikke at efterlade noget i våbenhuset.

Forberedelse og mødegange med præsten

Konfirmationen i år kommer også til at være anderledes ved, at jeg ikke har lært jer konfirmander at kende. Det er godt gammeldags træls, at jeg ikke har lært jer at kende, men alt har været meget anderledes i denne krisetid. Jeg kommer til at mødes med jer to gange inden konfirmationen, hvor vi skal gennemgå alt det, vi skal til konfirmationen. Vi mødes i Langå Kirke på følgende dage:

Dem der skal konfirmeres d. 29. august i Langå Kirke og d. 30 august i Torup Kirke (dette gælder også dem, som nu går på andre skoler end på Langå Skole)

Torsdag d. 13. august kl. 13.15 – 15.00

Onsdag d. 19. august kl. 13.15 – 15.00

Konfirmander fra Satellitten

Vi mødes efter aftale med skolen to gange efter sommerferien. Nærmere information følger. Dog kan siges allerede nu, at der bliver mulighed for at invitere mere end 8 gæster med i kirken.

Konfirmationen i Torup Kirke

Der kan inviteres mere end 8 gæster med, da det ser ud til, at der kun er en konfirmand.

For yderligere information

Har I spørgsmål om konfirmationen, kan jeg kontaktes på telefon eller sms: 51355544. Jeg kan også træffes på mail: lbt@km.dk

Med venlig hilsen

Lars Berg Thomassen

Sognepræst i Langå og Torup

Følg os på Facebook

Ny aktivitetskalender for 2020-2021 ude nu

Aktivitetskalenderen for 2020-2021 er udkommet og kommer rundt med posten over de næste uger.

Du kan også åbne kalenderen her og se, hvad der sker i kirken i den nye sæson på den anden side af sommerferien.

Nyt kirkeblad for juni, juli og august

Kalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste i Torup Kirke v. LBT

16. aug 09:00
10:00
16. aug 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Langå Kirke v. LBT

16. aug 10:30
11:30
16. aug 10:30 -
11:30

Informationsmøde om menighedsrådsvalg - Langå Menighedsråd

I anledning af det forestående menighedsrådsvalg i september 2020 afholdes …

18. aug 19:00
21:00
18. aug 19:00 -
21:00

Alm. menighedsrådsmøde i Torup Kirke

19. aug 19:00
21:00
19. aug 19:00 -
21:00

Velkomstmøde for frivillige - nye som gamle

Alle frivillige ved Langå Kirke, eller dig som overvejer at blive frivillig, …

20. aug 16:00
17:30
20. aug 16:00 -
17:30

Gudstjeneste i Langå Kirke v. LBT

23. aug 10:30
11:30
23. aug 10:30 -
11:30

Opstart for krudtuglekirke i Langå Kirke og sognegård

25. aug 10:00
12:00
25. aug 10:00 -
12:00

Gudstjeneste på Kildevang v. BJ

26. aug 14:30
15:30
26. aug 14:30 -
15:30

Konfirmation i Langå Kirke

Elever fra Langå SKole, 7.a

29. aug 10:00
11:00
29. aug 10:00 -
11:00

Konfirmation i Langå Kirke

Elever fra Langå Skole, 7.b

29. aug 12:00
13:00
29. aug 12:00 -
13:00