Langå-Torup Pastorat

Vielse

Et bryllup er en festlig begivenhed i et pars liv, og der kan være mange forestillinger og traditioner knyttet hertil. Ligeledes er der en lang række praktiske og formelle ting, der skal være på plads forinden.

Hvis du har valgt en kirkelig vielse, dvs. vielse af en præst, skal du bestille tid hos præsten til et møde, hvor I taler om det praktiske, eksempelvis valg af salmer, hvordan vielsesritualet foregår mm. Her fortæller I også om jeres kærlighedshistorie.

Tidligst 4 måneder før vielsen skal I afhente en prøvelsesattest på rådhuset, som sammen med dåbsattesterne afleveres til præsten. Prøvelsesattesten viser, at alle formelle forhold for indgåelse af ægteskab er på plads.

Du kan læse mere om, hvordan den kirkelige vielse foregår på her.

Vielse uden for kirkerummet

Der er mulighed for at blive viet af en præst uden for kirkens rum, eksempelvis i en privat have eller et andet sted, som har særlig betydning for jer.

Inden I beslutter jer for at blive viet uden for kirkerummet, er der imidlertid nogle overvejelser, I bør gøre jer, for at I og jeres gæster kan få så god en oplevelse som muligt. Vi har samlet det i 10 punkter:

  • Ritualet: Vielsesritualet er det samme som til vielse i kirkerummet. Dog kan vielsen være lidt kortere med et reduceret antal salmer.
  • Præst: Præsten har ikke pligt til at sige ja til at vie jer uden for kirkerummet, og han/hun må principielt ikke rejse uden for provstigrænsen for at foretage vielsen.
  • Sted: Hvis jeres præst siger ja, skal vedkommende kunne godkende stedet, hvor I ønsker vielsen foretaget, samt søge biskoppen om tilladelse. Følgende formelle og praktiske ting skal være på plads:
  • Privat matrikel: Naboer skal informeres, hvis vielsen foretages på privatejet matrikel. Som tilfældig forbipasserende eller nabo, må man nemlig ikke være tvunget vidne til vielsen, hvis man ikke ønsker det.
  • Offentligt sted: Hvis vielsen skal holdes uden for privatejet matrikel, skal der søges om tilladelse hos myndigheder (f.eks. hos kommune eller Skov- og naturstyrelsen). Den skriftlige tilladelse skal forevises præsten senest ved jeres samtale med præsten, som skal finde sted i god tid inden den påtænkte vielsesdato.
  • Lydforhold: Der skal kunne oprettes ro under vielsen. Lydforholdene skal være i orden, så præstens ord kan høres. I må derfor påregne lydanlæg, som ikke generer jeres omgivelser.
  • Musik: Musikinstrument(er) skal stilles til rådighed af jer.
  • Vejr og komfort: Præsten, gæsterne og evt. musikalsk betjening skal være værnet mod vejr og vind, og de skal kunne sidde ned efter behov. I skal i tilfælde af dårligt vejr have en nødplan parat, hvis det bliver umuligt at gennemføre vielsen på jeres valgte sted.
  • Vielsen: Under vielsen skal I som brudepar kunne knæle. Derfor skal passende skammel eller lignende være til stede. Præsten har desuden formentlig brug for et bord til bøger, lys mv., som bør stilles til rådighed.
  • Salmer: I skal sørge for, at salmerne, der er valgt i samarbejde med præsten, trykkes på ark og uddeles til gæsterne. Antallet af salmer kan reduceres.

Disse formelle og praktiske foranstaltninger for at sikre jer en smuk og god dag.

Læs mere om vielse uden for kirkerummet her.

Følg os på Facebook

Kalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste i Langå Kirke - Pinsedag

31. maj 10:30
11:30
31. maj 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Torup Kirke - 2. pinsedag

1. jun 10:00
11:00
1. jun 10:00 -
11:00

Gudstjeneste på Kildevang

3. jun 14:30
15:30
3. jun 14:30 -
15:30

Alm. menighedsrådsmøde i Torup Kirke

4. jun 19:00
21:00
4. jun 19:00 -
21:00

Gudstjeneste i Langå Kirke v. LBT

7. jun 10:30
11:30
7. jun 10:30 -
11:30

Alm. menighedsrådsmøde - Langå Sognegård

10. jun 19:00
20:00
10. jun 19:00 -
20:00

Gudstjeneste i Torup Kirke v. LBT

14. jun 09:00
10:00
14. jun 09:00 -
10:00

Gudstjeneste v LBT. Mindehøjtidlighed - Genforeningen

Efter gudstjenesten er der mindehøjtidlighed i anledning af 100-året for …

14. jun 10:30
13:00
14. jun 10:30 -
13:00

Gudstjeneste i Langå Kirke

21. jun 09:00
10:00
21. jun 09:00 -
10:00

Skt. Hans Gudstjeneste i Torup Kirke v. LBT

Hvorvidt efterfølgende Skt. Hans-fejring på plænen er mulig, afhænger af regeringens …

23. jun 19:30
20:30
23. jun 19:30 -
20:30

Læs kirkebladet for marts, april og maj her

Kirkebladet for juni, juli og august er lige på trapperne

Aktiviteter i Langå og Torup 2019-2020

Læs aktivitetskalenderen her

En tur i Langå Kirke

Aflæg Langå Kirke et virtuelt besøg her