Langå-Torup Pastorat

Sognebåndsløsning

Som medlem af folkekirken hører du som udgangspunkt til menigheden i det sogn, hvor du bor.

Der kan imidlertid være tilfælde, hvor du ønsker at skifte sogn eller foretage enkelte kirkelige handlinger i et andet sogn: dette kaldes "at løse sognebånd".

Det kan eksempelvis være i forbindelse med vielse, hvor nogen par ønsker at blive gift i deres barndomskirke.

Det kan også være, at du af forskellige grunde, eksempelvis flytning, er blevet fast kirkegænger i et sogn, du bopælsmæssigt ikke hører under, men som du gerne vil holde fast i.

Eller det kan skyldes, at du sympatiserer mere med en bestemt præsts teologiske synspunkter og derfor gerne vil løse bånd. Historisk set skal dette være årsagen til sognebåndsløsningen.

Hvis du ønsker at løse sognebånd, skal du henvende dig til præsten i den kirke, du ønsker at slutte dig til.

Anmodningen om at løse sognebånd skal være ledsaget af oplysninger om navn, personnummer og adresse.

Hvis den nye præst ønsker det, skal du give en begrundelse for ønsket om at løse sognebånd.

Følg os på Facebook

Ny aktivitetskalender for 2020-2021 ude nu

Aktivitetskalenderen for 2020-2021 er udkommet og kommer rundt med posten over de næste uger.

Du kan også åbne kalenderen her og se, hvad der sker i kirken i den nye sæson på den anden side af sommerferien.

Nyt kirkeblad for juni, juli og august

Kalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste i Torup Kirke v. LBT

16. aug 09:00
10:00
16. aug 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Langå Kirke v. LBT

16. aug 10:30
11:30
16. aug 10:30 -
11:30

Informationsmøde om menighedsrådsvalg - Langå Menighedsråd

I anledning af det forestående menighedsrådsvalg i september 2020 afholdes …

18. aug 19:00
21:00
18. aug 19:00 -
21:00

Alm. menighedsrådsmøde i Torup Kirke

19. aug 19:00
21:00
19. aug 19:00 -
21:00

Velkomstmøde for frivillige - nye som gamle

Alle frivillige ved Langå Kirke, eller dig som overvejer at blive frivillig, …

20. aug 16:00
17:30
20. aug 16:00 -
17:30

Gudstjeneste i Langå Kirke v. LBT

23. aug 10:30
11:30
23. aug 10:30 -
11:30

Opstart for krudtuglekirke i Langå Kirke og sognegård

25. aug 10:00
12:00
25. aug 10:00 -
12:00

Gudstjeneste på Kildevang v. BJ

26. aug 14:30
15:30
26. aug 14:30 -
15:30

Konfirmation i Langå Kirke

Elever fra Langå SKole, 7.a

29. aug 10:00
11:00
29. aug 10:00 -
11:00

Konfirmation i Langå Kirke

Elever fra Langå Skole, 7.b

29. aug 12:00
13:00
29. aug 12:00 -
13:00