Langå-Torup Pastorat

Ind- og udmeldelse af folkekirken

Indmeldelse i folkekirken

Når du bliver døbt, bliver du automatisk medlem af folkekirken.

Du kan også vælge at blive døbt på et senere tidspunkt i livet, hvorved du bliver medlem af folkekirken.

Hvis du er blevet døbt i en anden kristen kirke end folkekirken, men ønsker at skifte til folkekirken, kan du anmode præsten herom.

Som medlem af folkekirken betaler du automatisk kirkeskat.

Som medlem har du ret til følgende:

  • At blive konfirmeret
  • At blive kirkelig viet
  • At blive kirkelig begravet eller bisat

Udmeldelse

Ved udmeldelse af folkekirken skal du aflevere en kort skriftlig meddelelse herom sammen med din dåbsattest til kirkekontoret.

Meddelelsen skal indeholde dit navn, adresse, cpr-nr. samt din underskrift. ved en skriftlig anmodning.

Efter din udmeldelse gælder følgende:

  • Du betaler ikke længere kirkeskat
  • Du har ikke længere ret til kirkelig betjening
  • Du har ikke længere ret til kirkelig vielse, med mindre din ægtefælle er medlem af folkekirken.
  • Når du dør, har du ikke længere ret til kirkelig medvirken ved din begravelse eller bisættelse.

Særligt sidstnævnte kan have betydning for din familie. Tal derfor med din familie om din beslutning, så de er underrettet.

Genindmeldelse

Hvis du på et tidspunkt har meldt dig ud af folkekirken, men atter ønsker at blive medlem, sker dette ved skriftlig anmeldelse til den kirkebogsførende præst i det sogn, hvor du har bopæl. Når du er blevet medlem, kan du bede om at få tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest.

Læs mere om indmeldelse og udmeldelse af folkekirken her.

Du er også altid velkommen til at få en samtale med vores præst om dine overvejelser vedrørende din tro og medlemskab af folkekirken.

Følg os på Facebook

Kalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste i Langå Kirke - Pinsedag

31. maj 10:30
11:30
31. maj 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Torup Kirke - 2. pinsedag

1. jun 10:00
11:00
1. jun 10:00 -
11:00

Gudstjeneste på Kildevang

3. jun 14:30
15:30
3. jun 14:30 -
15:30

Alm. menighedsrådsmøde i Torup Kirke

4. jun 19:00
21:00
4. jun 19:00 -
21:00

Gudstjeneste i Langå Kirke v. LBT

7. jun 10:30
11:30
7. jun 10:30 -
11:30

Alm. menighedsrådsmøde - Langå Sognegård

10. jun 19:00
20:00
10. jun 19:00 -
20:00

Gudstjeneste i Torup Kirke v. LBT

14. jun 09:00
10:00
14. jun 09:00 -
10:00

Gudstjeneste v LBT. Mindehøjtidlighed - Genforeningen

Efter gudstjenesten er der mindehøjtidlighed i anledning af 100-året for …

14. jun 10:30
13:00
14. jun 10:30 -
13:00

Gudstjeneste i Langå Kirke

21. jun 09:00
10:00
21. jun 09:00 -
10:00

Skt. Hans Gudstjeneste i Torup Kirke v. LBT

Hvorvidt efterfølgende Skt. Hans-fejring på plænen er mulig, afhænger af regeringens …

23. jun 19:30
20:30
23. jun 19:30 -
20:30

Læs kirkebladet for marts, april og maj her

Kirkebladet for juni, juli og august er lige på trapperne

Aktiviteter i Langå og Torup 2019-2020

Læs aktivitetskalenderen her

En tur i Langå Kirke

Aflæg Langå Kirke et virtuelt besøg her