Langå-Torup Pastorat

Ind- og udmeldelse af folkekirken

Indmeldelse i folkekirken

Når du bliver døbt, bliver du automatisk medlem af folkekirken.

Du kan også vælge at blive døbt på et senere tidspunkt i livet, hvorved du bliver medlem af folkekirken.

Hvis du er blevet døbt i en anden kristen kirke end folkekirken, men ønsker at skifte til folkekirken, kan du anmode præsten herom.

Som medlem af folkekirken betaler du automatisk kirkeskat.

Som medlem har du ret til følgende:

  • At blive konfirmeret
  • At blive kirkelig viet
  • At blive kirkelig begravet eller bisat

Udmeldelse

Ved udmeldelse af folkekirken skal du aflevere en kort skriftlig meddelelse herom sammen med din dåbsattest til kirkekontoret.

Meddelelsen skal indeholde dit navn, adresse, cpr-nr. samt din underskrift. ved en skriftlig anmodning.

Efter din udmeldelse gælder følgende:

  • Du betaler ikke længere kirkeskat
  • Du har ikke længere ret til kirkelig betjening
  • Du har ikke længere ret til kirkelig vielse, med mindre din ægtefælle er medlem af folkekirken.
  • Når du dør, har du ikke længere ret til kirkelig medvirken ved din begravelse eller bisættelse.

Særligt sidstnævnte kan have betydning for din familie. Tal derfor med din familie om din beslutning, så de er underrettet.

Genindmeldelse

Hvis du på et tidspunkt har meldt dig ud af folkekirken, men atter ønsker at blive medlem, sker dette ved skriftlig anmeldelse til den kirkebogsførende præst i det sogn, hvor du har bopæl. Når du er blevet medlem, kan du bede om at få tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest.

Læs mere om indmeldelse og udmeldelse af folkekirken her.

Du er også altid velkommen til at få en samtale med vores præst om dine overvejelser vedrørende din tro og medlemskab af folkekirken.

Følg os på Facebook

Ny aktivitetskalender for 2020-2021 ude nu

Aktivitetskalenderen for 2020-2021 er udkommet og kommer rundt med posten over de næste uger.

Du kan også åbne kalenderen her og se, hvad der sker i kirken i den nye sæson på den anden side af sommerferien.

Nyt kirkeblad for juni, juli og august

Kalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste i Torup Kirke v. LBT

16. aug 09:00
10:00
16. aug 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Langå Kirke v. LBT

16. aug 10:30
11:30
16. aug 10:30 -
11:30

Informationsmøde om menighedsrådsvalg - Langå Menighedsråd

I anledning af det forestående menighedsrådsvalg i september 2020 afholdes …

18. aug 19:00
21:00
18. aug 19:00 -
21:00

Alm. menighedsrådsmøde i Torup Kirke

19. aug 19:00
21:00
19. aug 19:00 -
21:00

Velkomstmøde for frivillige - nye som gamle

Alle frivillige ved Langå Kirke, eller dig som overvejer at blive frivillig, …

20. aug 16:00
17:30
20. aug 16:00 -
17:30

Gudstjeneste i Langå Kirke v. LBT

23. aug 10:30
11:30
23. aug 10:30 -
11:30

Opstart for krudtuglekirke i Langå Kirke og sognegård

25. aug 10:00
12:00
25. aug 10:00 -
12:00

Gudstjeneste på Kildevang v. BJ

26. aug 14:30
15:30
26. aug 14:30 -
15:30

Konfirmation i Langå Kirke

Elever fra Langå SKole, 7.a

29. aug 10:00
11:00
29. aug 10:00 -
11:00

Konfirmation i Langå Kirke

Elever fra Langå Skole, 7.b

29. aug 12:00
13:00
29. aug 12:00 -
13:00