Langå-Torup Pastorat

Gamle gravsten side 1

Hans Harald Schmidt Jessen, var lærer ved Torup skole i mere end 30 år. Ægteparret flyttede fra Torup til Langå, en gang i løbet af 30`erne.
Gerda Smidt Jessen var datter af Marie Schmidt Jessen og Harald Smidt Jessen. Gerda var lærerinde.

Gamle gravsten side 2

Gamle gravsten side 3

 
 

Gamle gravsten side 4

 
Disse gravsten stammer fra nedlagte gravstæder på Langå kirkegård, og er fotograferet den 20. juni 2013.
Stenene vil blive vurderet, og dem som skønnes bevaringsværdige, vil blive stillet op på kirkegården.
De ikke bevaringsværdige sten bliver kasseret.


Provst Christian Bruun og Rigmor Bruun. Præstepar i Langå 1931 – 1941. Boede til sidst på Villavej sammen med deres datter Vibeke Bruun.
Andreas Lund, Pudser ved jernbanen, boede på Lindevej med familien. En datter Kirstine blev gift med fabrikant A. T. Sørensen i Bredgade.
Else Petersen gift med købmand P. Petersen, forældre til grosserer Sophus Petersen Langå.
Provst Christian Bruun og Rigmor Bruun. Præstepar i Langå 1931 – 1941. Boede til sidst på Villavej sammen med deres datter Vibeke Bruun.
5
Sognepræst Asschenfeldt Hansen, der havde været præst flere stæder, inden han som pensionist byggede villa på Villavej i Langå i 1926. Boede med sin kone og ugifte datter Emilie som holdt søndagsskole for børnene.
Kresten Nielsen og Margrethe Nielsen boede mange år på Tjørnevej.
Marie Høyer - Valdemar Høyer og Jenny Høyer. Valdemar var lokomotivfører. Hans første hustru døde i 1930 og han blev senere gift med lærerinde Jenny Frederiksen. De boede mange år på Tværvej.
Pastor Engel Jensen og hans hustru Dorothea, boede på hjørnet af Lohmandsgade og Vellevvej i deres ældre år.
Lærer Peter Søndergaard og hans hustru Elise boede på Randersvej. Peder Søndergaard var i mange år lærer på kommuneskolen. Elise Søndergaard lærer på forskellige skoler.
Signe Hahn boede en del år på hjørnet af Bakkevej og Fredensgade.
Edvin Nielsen og Elly Nielsen havde Johannesberg gartneri.
Ellen Bilde var datter af slagter Gerhard Jensen. Hun havde pensionat i Lohmandsgade.
Per var søn af Jenny Mikkelsen, som var fra Gl. Langå.
Jens Drasbek Brødsted og Kirstine Brødsted
Stationsforstander Niels Thordrup var i en del år formand i lokalhistorisk forening, hvor han gjorde et dygtigt arbejde. Boede med sin hustru Danielle i Stationsforstanderboligen og senere på Kildevænget 1 i Langå.
Jenny Mikkelsen var fra gl. Langå
Ana Kirstine Nielsen Kjeld og Godtfred Nielsen, boede på Enghavevej.
Jenny Nielsen og Anton Nielsen havde en ejendom ”Mosen” Jenny, stod på torvet i Randers.
Ingvard Gaba, søn af Ludvig Gaba boede på Højvej med sin hustru Gerda.
Aksen Sørup og Mary Sørup. Aksel var overpakmester og Mary var datter af Post Poulsen, Lindevej.
Peder V. Pedersen og hans hustru Kirstine V. Pedersen. Hun var mor til frisørmester Arne Bach i Bredgade, hvor hun også i nogle år havde en lejlighed.
Bodil Marie Pedersen, altid kaldet ”Pejte” havde i mange år vaskeri i Bredgade. Hendes datter Margrethe Kastrup overtog senere vaskeriet.
Rigmor Møller Laursen, datter af Peter Møller Langå Mark.
Margrete Kastrup overtog vaskeri i Bredgade efter sin mor Bodil Marie Pedersen.
Vibeke Bruun var datter af Provst Christian Bruun og Rigmor Bruun. Vibeke havde været gift Mynster.
Peder Møller Laursen og Karen Laursen havde et landbrug på Langå Mark.
Johannes Christensen og Rasmine Christensen (Johannes muren) Johannesberg.
Poul Poulsen Anna Sophie Poulsen. Lindevej. Poulsen var post og blev kaldt Sygekasse Poulsen.
Preben Borgh-Jensen var søn af Anne og Viggo Borch-Jensen
Anne Borch-Jensen og Viggo Borch-Jensen boede i ”Lynghøj” men havde tidligere haft en landejendom på Løjstrupvej.
Signe Revsbæk og Niels Revsbæk boede på en landejendom på Johannesberg.
Ellen Nielsen og Jens Kr. Nielsen havde en del år pensionat på ”Møllen” Væthvej.
Alma Svensson og Svend Svensson, boede mange år i Lohmandsgade.
Stationsforstander Niels Kristian Sejersen havde været stationsforstander i Ringe. Havde været ved D. S. B. Hinnerup og Langå. Fru Sejersen boede som enke i Langå.
Andreas Mikkelsen og Severine Mikkelsen boede nogle år ved det gamle hus ved søen, senere i Borgergade. Andreas Mikkelsen var en af mændene der arbejdede for oprettelsen af ”Vestparken”.
Peder Horn Pedersen og Agnes Horen Pedersen, boede i huset PAX på hjørnet af Bakkevej og Fredensgade.
Oluf Thomsen og Kirstine Thomsen havde en gård på Langå Mark. Som enke boede Kirstine Thomsen i gl. Langå.
Anker Pedersen, søn af Centralen i gl. Langå. Anker blev senere mælkemand. Blev gift med Else Søvsø. De blev senere kendt i byen som Else og Anker Isbar, da de fik Iskiosken.
Niels Søgaard Laursen og Kirstine Laursen boede nogle år i ”Nyhåb” på Villavej.
Bodil og H. V. Andreasen boede i planteskolen. Andreasen var en kendt og afholdt mand i Langå. Han var i menighedsrådet, i bestyrelsen for L. I. K., hvor han gjorde et stort stykke arbejde for de unge, ligesom han var med da ”Vestparken” blev anlagt i 1930.
Mads Agger og Ane Kirstine Agger var et kendt købmandspar på Væthvej, i ejendommen ”Frisenborg”.
Lilli Petersen var datter af Sophus og Tinna Petersen.
Tinna Petersen og Sophus Petersen. Petersen var grosserer. Tinna Petersen var formand for ”Røde Kors”. De boede på hjørnet af Havevej og Søndergade.
Peder Pedersen Hjulmand og Marie Hjulmand havde boet i Bjerregrav, men boede senere i Langå. Marie boede som enke i Vestergade.
Else Margrethe Vestereng f. Nedergaard og Johannes Vestereng boede i Lohmandsgade.
Victor Jensen og Frederikke Jensen boede en del år i ledvogterhuset i Åbro.
Henry Pedersen var maler og søn af malermester Pedersen på Randersvej. Henry var gift med Karen.
Emilie Asschenfeldt Hansen var datter af Sognepræst Asschenfeldt Hansen.
Keld Pedersen var søn af Malermester Henry og Karen Pedersen. Keld Pedersen døde ung ved en trafikulykke.
Erik Bødker Kjær, søn af Tulle Bødker og Henry Kjær.
Johannes Iversen og Juliane Marie Iversen.
Margrethe Nielsen og Mikael Nielsen.
Former Ejnar Pedersen og Ingeborg Pedersen boede på hjørnet af Fredensgade og Bakkevej.
Elektriker Svend Aage Pedersen, døde ung ved en trafikulykke. Svens Aage var søn af Ejnar Pedersen og Ingeborg Pedersen.
Sigvald Pedersen og Søren Pedersen var brødre. Søren havde en landejendom på Langå mark og Sigvald en landejendom på Ulstrupvej.
Ketty Knudsen og Johannes Knudsen, som var søn af Søren Knudsen Skovallé.
Karen Christiansen og Anker Kristiansen boede i gl. Langå. Anker var ansat ved vejvæsnet i kommunen.
Finn Daugbjerg Christiansen var søn af Karen Christiansen og Anker Kristiansen.
Gunnar Kristensen og Martha Kristensen boede på Engvænget. Gunnar var kasserer i fagforeningen.
Anna Carlsbæk og Andreas Carlsbæk var et kendt ægtepar i Langå. Anna blev først gift med Ejnar Zentio, der var i planteskolen. Han døde ung. Senere blev Anna gift med en Langå dreng, murer Carlsbæk, som har været en god lokalhistoriker. Han har bidraget med Langås historie gennem flere hundrede år.
Niels Madsen og Anna Madsen, Niels var byens Rejsebud gennem flere år og ægteparret havde også ”vaskeri” på Kildebakken i gl. Langå. Anna var sønderjyde.
 

Kalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste i Torup kirke

21. maj 10:30
11:30
21. maj 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Langå kirke

24. maj 09:00
10:00
24. maj 09:00 -
10:00
Viser 19 til 20 af 26
<< <- 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-24 25-26 -> >>

Forårskoncert med Kolorit

Læs omtale klik her.

________________________________________________________________________

Foredrag om Poul Anker Bech i Langå Sognegård V/ Anne Valbjørn Odgaard

velbesøgt eftermiddag i sognegården. Læs omtale, klik her.

______________________________________________________________________________

Ny medarbejder ved Langå kirke

Lone Grundt Larsen. Læs omtale klik her.

__________________________________________________________________________________

1. søndag i advent og 25 års jubilæun i Torup

Se et par billeder fra begivenheden klik her.

_____________________________________________________________

Aktiviteter i Langå sogn 2019 - 2020

Læs folder: Klik her eller på billedet.

__________________________________________________________________________________

Dåbs klude til Langå kirke