Langå-Torup Pastorat

Orienteringer

Bekendtgørelse af nyt menighedsråd i Langå

Klik her og se, hvem der er blevet valgt til det nye Langå Menighedsråd.

Du kan også læse om mulighed for afstemningsvalg d. 17. november.

 

 

Bekendtgørelse af nyt menighedsråd i Torup

Det skal hermed bekendtgøres, at ved valgforsamlingen i Torup kirke den 15. september 2020 valgtes følgende til menighedsrådet:

Peter Skovrider

Thomas Sannino

Jens Peter Krog

Karin Østergaard

Rita Jensen

Som stedfortrædere valgtes Liselotte Espersen og Niels Friis.

Det skal det oplyses, at der senest 4 uger efter valgforsamlingen kan indgives en kandidatliste og dermed udløses afstemningsvalg, jf. § 6 e.  i lov om valg til menighedsråd.

Et eventuelt afstemningsvalg vil blive afholdt tirsdag den 17. november 2020 kl. 19.00 i Torup Kirke.

Med venlig hilsen

Valgbestyrelsen i Torup Kirke

Thomas Sannino

Konfirmationer 2021

Til kommende konfirmander og deres forældre:

A-klassen konfirmeres 1. søndag i maj 2021: søndag d. 2. maj   

B-klassen konfirmeres 2. søndag i maj 2021: søndag d. 9. maj

Begge dage kl. 11.00.

Undervisningen finder sted sammen med den nuværende 7. klasse, og konfirmationen er sammen med den gamle 6. klasse.

Ved nærmere information, kan henvendelse rettes til sognepræst, Lars Berg Thomassen, på lbt@km.dk

Du er her: 

Velkommen til Langå og Torup Kirke

Nyheder

KAMP MÅ DER TIL - foredrag om børneopdragelse v. Morten Skovsted og Iben Krogsdal

Hvor stort ansvar skal forældre tage for deres børns dannelse som samfundsborgere?

Hvilke grænser kan vi sætte for vores børns brug af teknologi?

Og hvorfor er det så svært at blive enige om, hvilke historiske og grundliggende værdier vi skal give videre til vores børn og unge i dag?

Det er nogle af de spørgsmål, som sognepræst og historiker, Morten Skovsted, og ph.d., forfatter og salmedigter, Iben Krogsdal, vil tage op i dobbeltforedraget ”Kamp må der til”, onsdag d. 23. september kl. 19.30 i Langå Sognegård.

Vi glæder os til en spændende aften om et interessant og højaktuelt emne.

Valg til menighedsråd 2020

D. 15. september 2020 var der valg til menighedsråd i folkekirkerne over hele landet.

Menighedsrådsvalg sker hvert fjerde år og er en stor og vigtig begivenhed for de enkelte sogne. Du har som medlem af folkekirken mulighed for at stemme og få indflydelse på din kirke, ligesom du også selv har mulighed for at stille op til valget.

Men hvad vil det sige at sidde i menighedsrådet?

Se denne video, der kort fortæller, hvad menighedsrådet laver, og hvad præstens rolle er i den sammenhæng.

I denne artikel  kan du læse mere om, hvad et menighedsråd er, og hvilke opgaver de varetager. 

Du kan også læse nærmere om, hvad det vil sige at sidde i menighedsråd her, hvor forskellige menighedsrådsmedlemmer fortæller om deres arbejde ved kirken.

Hold øje med hjemmesiden, hvor vi annoncerer resultatet af afstemningen under "orienteringer".

Høstgudstjeneste i Torup Kirke

Søndag den 20. september kl. 14.00 er der høstgudstjeneste i Torup Kirke med sognepræst, Lars Berg Thomassen.

Der vil under høstgudstjenesten blive musikalsk ledsagelse af violinist, Vera Rasmussen, og organist, Ulrik Damm.

Vera Rasmussen er født i Rusland og har en baggrund fra Øst-Ukraines Fakultet, hvor hun tog eksamen i musik med violin som hovedfag. I mange år har hun virket både som musikpædagog og som orkestermusiker og har givet koncerter mange steder.

Ulrik Damm er velkendt i Torup kirke. Vi har haft den store glæde at have Ulrik Damm som fast vikar i en organistløs periode. Nu er han tilbage for en kort bemærkning som afløser for vores nye organist, Niels Martin Lasthein, der er taget på en velfortjent ferie.

Vera Rasmussen er i øvrigt svigerdatter til Ulrik Damm, og vi glæder os til at skulle høre den musikalske familieduo til høstgudstjenesten.

Juniorkonfirmander fejrer høsten

Det nye hold juniorkonfirmander er startet, og det er et hold fuld af energi, glæde og nysgerrighed!

I tirsdags arbejdede vi med høsten som tema, og resultatet blev disse fine høstdekorationer med små sedler om de ting, man er taknemmelig for.

Dekorationerne kan ses i våbenhuset i Langå Kirke - kig forbi hvis du skal med til høstgudstjeneste på søndag d. 13. september kl. 10.30 ved Langå Kirke.

Studietur til Egeskoven

Søndag den 6. september inviterede studietursudvalget i Langå-Torup Sogne til studietur for medarbejdere, menighedsråd og frivillige hjælpere ved kirkerne samt ægtefæller og børn.

Efter gudstjeneste i Langå Kirke ved Lars Berg Thomassen blev den årlige busudflugt grundet corona erstattet med en dejlig spadseretur i Egeskoven, hvor Henning Johansen fortalte om stedernes historie. Utrolig spændende at høre om skovens ældste historie.

Ved Bådelauget var der efterfølgende kaffe/kage og foredrag ved Jens Peter Krog om jernbanebroerne i Langå, herunder den berømte sabotageaktion i 1943.

Det hele blev afsluttet med dejlig grillmad i sognegården med hygge og snak. Et stort tak til arrangørerne og alle hjælpere!

Tilbud om skilsmissegruppe for børn

Kære børn og forældre,

nu tilbyder vi skilsmissegruppe for 4., 5. og 6 årgang.

Skilsmissegruppe er et tilbud for børn, hvis forældre er blevet skilt, og som har lyst til at være sammen med andre børn, der er i samme situation. I skilsmissegruppen arbejder vi med 8 temaer, som er betydningsfulde for børn, hvis forældre er blevet skilt, eksempelvis temaer som savn og skiftedage. Vi laver forskellige aktiviteter, læser historie, ser film, tegner, leger og meget mere.

Tilbuddet er et samarbejde mellem Langå Skole og Langå Kirke og svarer til det tilbud, der før var på skolen.
Det foregår i Langå Sognegård, tirsdage i tidsrummet kl. 17.00-19.00.

Vi starter tirsdag d. 6. oktober (uge 41), og tilbuddet løber over 10 gange.

Tilmelding senest søndag d. 4. oktober (uge 40).

Vi har begge en pædagogisk baggrund og mange års erfaring med skilsmissegrupper for både børn og unge og har vores børnegruppelederuddannelse fra Center for Familieudvikling.

Ved spørgsmål og tilmelding skriv til:

skilsmissegruppe@gmail.com

Vi opretter et hold ved min. 6 tilmeldte børn og kontakter jer forældre, når vi ved, om der bliver oprettet et hold.

Vi glæder os rigtig meget til igen at kunne tilbyde en skilsmissegruppe her i Langå.

Med venlig hilsen


Solvej Kobberøe Larsen og Anja Aagaard Christensen

Voksenkor - en indbydelse fra organist Niels Martin Lasthein

Nyt voksenkor i Langå Kirke

Vi skulle vældig gerne have et godt og solidt voksenkor ved Langå Kirke. Vi går bare og tripper og længes efter den meddelelse, at nu må man igen frit forsamle sig, for så skal vi i gang.

Min erfaring med korledelse

Mine erfaringer med voksenkor derfra, hvor jeg kommer, og det vil sige fra Sønder Omme Kirke, er meget gode. For 20 år siden tog vi fat. Jeg satte en annonce i avisen, der stod lidt i kirkebladet, og frem mødte 12 kvinder og 2 mænd. De har holdt ved siden, dog har der været naturlig afgang – men også naturlig tilgang.

Da jeg for nogle måneder siden forlod Sønder Omme, var koret fortsat særdeles velfungerende, og vi var med årene blevet nogle flere, så min efterfølger får noget at begynde med. Mon ikke også jeg får det i Langå? I hvert fald skal jeg bede jer, der læser disse linjer, tænke over, om ikke dette er noget for jer?

Hvordan foregår det?

Vi vil mødes en gang om ugen for at synge, øve os på salmerne, så vi kan være med til at give gudstjenesten liv og skønhed – og selv oplives ved det. Meningen er den, at vi ca. 1 gang om måneden medvirker ved gudstjenesten. Der kan være andre begivenheder, hvor det er oplagt, at vi også er med. F.eks. ved en salmesangsaften i kirken eller ved en fællessangstime i Sognegården, eller andet af den kaliber. Det kan jo også være, at vi inspirerer hinanden, så helt nye ideer opstår?

Udover at øve til gudstjenestens salmer, korsvar og liturgi, synger vi også andet. Danske sange f.eks.– eller hvad vi i fællesskab nu finder på.

En daglig glæde

Personligt må jeg om mit tidligere korarbejde sige, at det var mig en daglig glæde, og vi, der udgjorde voksenkoret, vi fandt hinanden og havde noget dyrebart sammen – og dette smittede helt tydeligt af på gudstjenesten. Det påskønnedes af menigheden.

Tal med naboen eller med en anden, som egentlig også gerne vil synge (med hvert sit næb!) og være sammen med andre om det. Har denne skrivelse givet anledning til det, så ring til mig for flere oplysninger eller bare for at sige, at du er klar – eller er ved at blive det!

Niels Martin Lasthein (organist/korleder)    

    
Mail: lasthein@hotmail.com    Tlf. 21 75 20 43

Tillykke til konfirmanderne

Tillykke til konfirmanderne og familierne!

Så fik vi endelig gennemført konfirmationerne i Langå Kirke.

Der var flag over hele byen, og Langå Kirke var smukt pyntet op og klar til de forventningsfulde konfirmander.

Det blev et par festlige og højtidelige dage, selvom konfirmationerne blev gennemført med corona-restriktioner.

Det betød bl.a., at vi ikke havde fællessang i kirken, og at der ikke blev krammet i så stor stil, som der plejer.

Ikke desto mindre var humøret i top hos konfirmander og de gæster, der deltog.

Vejret var nogenlunde med os, så vi kunne tage billeder af konfirmanderne ude foran kirken, og dem der skulle køres væk i åben sportsvogn ikke blev våde.

Jeg håber, I alle havde en god fest og med ønske om alt godt fremover!

/ Sognepræst Lars Berg Thomassen

De skønne billeder er taget af vores frivillige fotograf, Niels Drescher.

Sæsonens første krudtuglekirke

Det store får står og venter spændt på alle børnene til sæsonens første krudtuglekirke/babysalmesang!

Kirken var velbesøgt tirsdag d. 25. august af forældre, bedsteforældre, privatpassere og en masse søde unger helt fra 3 måneder til 3 år.

Vi lavede sanglege med fuglekvidder, bamselam og Noahs ark, og børnene var gode til at få alle dyrene med om bord.

Vi ses næste gang tirsdag den 22. september!

Et hyggeligt og inspirerende opstartsmøde for de frivillige ved Langå Kirke

Torsdag d. 20. august inviterede vores kirke- og kulturmedarbejder, Astrid Alsbjerg, alle kirkens frivillige til et velkomstmøde/opstartsmøde med kaffe og småkager i sognegården.

Til mødet præsenterede vi os for hinanden og hørte lidt om, hvad hver enkelt frivillig står for af kirkens arrangementer, og hvem der kunne tænke sig at stå for hvad i det kommende år.

Grundet corona måtte vi desværre aflyse højskolesangen, som vi havde glædet os til.

Men hyggeligt blev det alligevel, og vi siger et stort tak til alle frivillige for at møde op og for jeres store arbejde ved kirken.

Går du og overvejer at blive frivillig ved kirken, eller har du en idé til et arrangement, man kan udvikle i kirken, er du velkommen til at tage kontakt til Astrid på mail: asba@km.dk.

En Langå-drengs skæbne

Inga Holting fra Langå har brugt noget af corona-isolationstiden på at dykke ned i Langås lokalhistorie, nærmere bestemt historien om den unge præst, Egon H. Johannesen, der faldt i kampen for Danmarks Frihed under Anden Verdenskrig, kun 26 år gammel.

Læs den spændende og gribende historie her

Kalkning og opfriskning af Langå Kirke

I de første uger i august har Langå Kirke fået nyt, friskt look!

Kirken er blevet kalket, og mørtelfurerne mellem granitkvaderne er blevet furet om.

Desuden er enkelte tagsten blevet sat på plads.

Arbejdet er udført af de dygtige herrer fra Dansk Kirkekalk A/S, og vi nyder allerede det smukke resultat.

Tak til Niels Drescher, der har taget sig tiden til at gå rundt og tage smukke billeder, dels af kalkningarbejdet, dels af det hyggelige sensommerliv, der udspiller sig på kirkegården for tiden.

Følg os på Facebook

Nyt kirkeblad for september-oktober-november

Rettelser til kirkebladet:

  • Høstgudstjenesten i Langå Kirke søndag d. 13. september foregår kl. 10.30 - ikke kl. 14.00.
  • Valgforsamling i Torup d. 15. september sker kl. 19.00 - ikke kl. 17.00.

Aktivitetskalender 2020-2021

Rettelser til aktivitetskalenderen:

  • Høstgudstjeneste i Langå Kirke d. 13. september sker kl. 10.30 og ikke kl. 14.00
  • Bankospil lørdag d. 5. december foregår i Langå Sognegård og ikke spejderhytten Egelundgård

Kalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste i Langå Kirke v. LBT

20. sep 10:30
11:30
20. sep 10:30 -
11:30

Høstgudstjeneste i Torup Kirke v. LBT

20. sep 14:00
16:00
20. sep 14:00 -
16:00

Krudtuglekirke i Langå Kirke

22. sep 10:00
12:00
22. sep 10:00 -
12:00

KAMP MÅ DER TIL - Foredrag om børneopdragelse v. Morten Skovsted og Iben Krogsdal

Hvor stort ansvar skal forældre tage for deres børns dannelse som samfundsborgere? …

23. sep 19:30
21:00
23. sep 19:30 -
21:00

Gudstjeneste i Langå Kirke v. LBT

27. sep 10:30
11:30
27. sep 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Torup Kirke v. LBT

4. okt 10:30
11:30
4. okt 10:30 -
11:30

Menighedsrådsmøde Langå Menighedsråd

6. okt 19:00
21:00
6. okt 19:00 -
21:00

Foredrag om Astrid Lindgren v. Anne Valbjørn Odgaard - Langå Sognegård

Onsdag d. 7. oktober kl. 14.00 byder vi endnu engang velkommen til foredragsholder, …

7. okt 14:00
16:00
7. okt 14:00 -
16:00

Møde i Torup Menighedsråd

8. okt 19:00
21:00
8. okt 19:00 -
21:00

Gudstjeneste i Langå Kirke v. LBT

11. okt 10:30
11:30
11. okt 10:30 -
11:30